Oferte locuri de munca top

Noi lucrari ce pot fi executate fara autorizatie de construire

Urmează să fie realizate schimbări în regim de urgență în cadrul Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Prin acestea, mai multe tipuri de lucrări de investiții vor putea fi realizate fără autorizația de construire.

Astfel, va fi creată posibilitatea de executare fără obținerea autorizației de construire și/sau a vreunui aviz de mediu ori a actului de autoritate al autorității competente desemnată prin legea specială pentru proiectele privind infrastructura de transport de interes naţional şi de infrastructură de metrou, a lucrărilor de foraje geotehnice, puțuri deschise/de vizitare, alte investigații geotehnice, necesare pentru elaborarea studiilor geotehnice parte integrantă a studiilor de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție, etapa DALI,.

O nouă obligație pentru proprietarii de terenuri

De asemenea, va fi introdusă obligativitatea permiterii de către proprietarii de terenuri a accesului operatorilor economici pentru realizarea investigațiilor geotehnice, cu posibilitatea ca proprietarii să fie despăgubiți pentru eventualele deteriorări dovedite ale terenului, de către operatorii economici.

Ansamblu cu peste 135 de vile, in pregatire in apropierea Capitalei

Articol unic – Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

După articolul 113, se introduce un nou articol, articolul 114, cu următorul cuprins:

Art. 114 – (1) Lucrările prevăzute la art. 11 alin. (7) lit. g) se execută fără aviz de mediu ori act de autoritate al autorității competente desemnate prin legea specială.

(2) Pentru realizarea lucrărilor prevăzute la art. 11 alin. (7) lit. g), indiferent de etapa de proiectare pentru care se execută, proprietarii de terenuri sunt obligați să permită accesul pe proprietate operatorilor economici care execută respectivele investigații, având dreptul la despăgubiri pentru eventualele deteriorări dovedite ale terenului, care vor fi plătite de către operatorii economici respectivi, cu asigurarea sumelor de către beneficiarii proiectelor de infrastructură de transport.”

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus