Oferte locuri de munca top

Noi localitati vor atrage investitii in turism

Opt localități vor deveni zone turistice ca urmare a evaluării potențialului turistic și vor fi declarate unități administrativ-teritoriale cu resurse turistice. În aceste UAT-uri turismul este considerat activitate economică prioritară, investițiile pentru dezvoltarea turismului fiind orientate cu precădere spre aceste zone.

Astfel, conform unui proiect de hotărâre de Guvern, de aceste beneficii vor avea parte și următoarele unități administrativ-teritoriale:

* județul Harghita: comuna Ciceu

* județul Bihor: comuna Tămășeu

* județul Buzău: comuna Bozioru

* județul Bacău: comuna Măgirești

* județul Sălaj: comuna Valcău de Jos,

* județul Alba: orașul Abrud și comuna Sohodol

* județul Brașov: comuna Ormeniș

* județul Dolj: comuna Bistreț.

Unităţile adminstrativ teritoriale considerate ca având resurse turistice au şanse mai mari ȋn atragerea de finanţări nerambursabile, ȋn condiţiile ȋn care proiectele de infrastructură specific turistică, tehnică şi de protecţia mediului, pentru unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice vor fi promovate cu prioritate, prin programele naţionale, regionale şi judeţene de dezvoltare.

Pentru stabilirea obiectivă a potențialului turistic existent la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale a fost elaborată o metodologie de analiză multicriterială de evaluare, care a fost utilizată în mod unitar pe tot parcursul elaborării studiilor de fundamentare a secțiunii a VIII a Planului de amenajarea teritoriului național, fiind stablite patru categorii de elemente de analiză, respectiv resursele turistice naturale, resursele turistice antropice, infrastructura specific turistică și infrastructura tehnică.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus