Oferte locuri de munca top

Noi legi pentru prosumatori, finante si deseuri – in planul Guvernului

Programul legislativ al Guvernului pentru anul 2024 cuprinde mai multe proiecte de lege pe care ministerele trebuie să le elaboreze pe parcursul acestui an.

Între acestea se află și proiectul de lege ce vizează creșterea rolului prosumatorilor în producţia de energii regenerabile.

Ministerul Energiei are termen ca luna aceasta pentru a depune la Guvern proiectul de lege privind promovarea eficienței energetice în ceea ce privește serviciile de încălzire și răcire.

Prin această lege va fi sporit rolul prosumatorilor în producţia de energii regenerabile, inclusiv compensarea cantitativă a volumelor livrate şi consumate din reţea.

Mai precis, va permite blocurilor de apartamente și asociațiilor de locatari aferente să producă și să vândă excesul de energie solară și, eventual, eoliană în forme mai flexibile. Aceasta prin crearea unor scheme de contorizare netă, simplificarea procedurilor de racordare și introducerea de stimulente.

Ministerul Finanțelor

Combatarea spălării banilor

Ca prioritate legislativă, pentru prima sesiune parlamentară din acest an, Ministerul Finanțelor trebuie să propună Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Termenul de prezentare în Guvern este luna aprilie 2024.

Prin proiectul legii se are în vedere eliminarea deficiențelor consemnate în raportul de evaluare mutuală a României, care a fost adoptat în cadrul celei de-a 65-a Reuniuni plenare Moneyval (mai 2023).

În prezent, România se află în faza de monitorizare a Moneyval, urmând ca în luna noiembrie 2024 să înainteze propuneri de reevaluare a ratingurilor pentru care au fost primite calificative de PC (parțial conform).

În vederea pregătirii raportului de monitorizare, România va furniza Secretariatului Moneyval un raport actualizat privind progresele înregistrate de România, care să prezinte acțiunile pe care le-a întreprins sau pe care le întreprinde pentru a elimina deficiențele constatate.

Un ansamblu cu sapte blocuri va fi construit in provicie

Modificarea Codului Fiscal

Pînă în luna mai 2024, Ministerul Finanțelor trebuie să depună la Guvern proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, proiect care vizează transpunerea în legislația națională a prevederilor unor directive europene.

În principal, măsurile vizează:

1) definirea unei noi sfere de aplicare a scutirii pentru mici întreprinderi.

În cadrul regimului, scutirea va fi disponibilă și pentru întreprinderile eligibile din Uniunea Europeană, nestabilite în România. Totodată, întreprinderile stabilite în România vor putea aplica regimul special de scutire pentru mici întreprinderi în alte state membre ale Uniunii Europene, în anumite condiții;

2) transpunerea prevederilor europene referitoare la:

– stabilirea locului prestării pentru evenimente transmise pe internet sau puse la dispoziție printr-o altă modalitate virtuală;

– cotele de TVA aplicabile livrărilor de obiecte de artă, de obiecte de colecție și antichități (enumerate în anexa IX părțile A, B și C), respectiv importului acestor bunuri.

Disciplina financiară

Până în iulie 2024, Ministerul Finanțelor trebuie să depună la Guvern proiectul de lege privind aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2025.

Proiectul are drept scop stabilirea de limite obligatorii pentru o serie de indicatori prevăzuți de Legea responsabilității fiscal-bugetare.

Proiectul are în vedere:

– alocarea cu eficiență a fondurilor publice și o mai mare responsabilitate a ordonatorilor principali de credite în chestiunea banilor publici;

– o mai bună disciplină financiară.

Proiectul legii însoțește Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2025 – 2027.

Doua noi parcuri fotovoltaice, investitie de circa 55 mil euro

Ministerul Mediului

Până în septembrie 2024 Ministerul Mediului trebuie să depună la Guvern proiectul de lege privind gestionarea deșeurilor provenite din activitățile de construire și desființare.

Acesta prevede definirea unor termeni, spre exemplu: agregate naturale, agregate reciclate, contractor (o persoană juridică sau altă societate cu personalitate juridică desemnată de Beneficiar pentru executarea activităților din autorizația de construire/desființare), material de construcții reciclat.

Proiectul va avea în vedere responsabilizarea actorilor implicați în procesul de gestionare a deșeurilor de construcții și desființări, obligațiile deținătorului de deșeuri și ale contractorului etc.

Va fi promovată adoptarea unor practici de construcție durabile care reduc la minimum generarea de deșeuri; producerea şi utilizarea materialelor reciclate obținute din deșeuri de construcții și desființări; utilizarea deșeurilor de construcții pe amplasament.

Vor fi stabilite zonele/domeniile de utilizare permise și interdicții de utilizare a agregatelor reciclate / materialelor reciclate provenite din deșeuri.

Proiectul de lege va viza și încetarea statutului de deșeu al materialelor de construcții reciclate/agregate reciclate; monitorizare și raportare; modul în care se asigură calitatea în ceea ce privește compatibilitatea cu mediul – declarații de conformitate.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus