Oferte locuri de munca top

Noi ghiduri de proiectare executie si bune practici, pregatite

Trei noi ghiduri, de proiectare și execuție, precum și de bune practici, au fost elaborate de Direcția Tehnică din cadrul Direcţiei Generale Dezvoltare Regională și Infrastructură a Minsiterul Dezvoltării.

Aceste reglementări tehnice vin în sprijinul Planului de măsuri pentru diminuarea riscului la inundații (PMRI).

Ministerul urmărește optimizarea cadrului normativ în vederea creșterii rezilienței la inundații.

De asemenea, noile ghiduri de bune practici cuprind măsuri de adaptare și protecție aplicabile clădirilor existente și clădirilor noi, situate în zone inundabile, asigurând conformarea cu prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului şi utilizarea terenurilor din zonele inundabile.

Este vorba despre:

* Ghid pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de protejare şi consolidare a taluzurilor la canale şi diguri,

– proiectarea și execuția lucrărilor de protejare și consolidare a taluzurilor udate pentru canalele de transport al apei (aducțiuni, irigații, desecări) și ale digurilor de apărare împotriva inundațiilor (taluzurile exterioare).

Cladire rezidentiala cu 12 niveluri, autorizata

* Ghid de bune practici privind măsuri de protecție aplicabile clădirilor existente și clădirilor noi, situate în zone inundabile,

– prevederi informative bazate pe buna practică, a căror aplicare se recomandă pentru protecția clădirilor aflate în zone inundabile, asigurând conformarea cu prevederile planurilor de amenajare a teritoriului și utilizarea terenurilor din zonele inundabile.

* Ghid de bune practici privind măsuri de adaptare aplicabile clădirilor existente și clădirilor noi, situate în zone inundabile,

– prevederi informative bazate pe buna practică, a căror aplicare se recomandă pentru adaptarea clădirilor noi și existente situate în zone inundabile, asigurând conformarea cu prevederile planurilor de amenajare a teritoriului și utilizarea terenurilor din zonele inundabile.

 

 

Descărcați aici proiectele actelor normative

 

Login Required

 

Login Required

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus