Oferte locuri de munca top

Noi garantii de buna executie pentru proiectele cu finantare europeana

Vor fi luate unele măsuri privind garanțiile de bună execuție în proiectele cu finanțare din fonduri europene. Prin aceasta, autoritățile urmăresc să asigure fluxul de numerar necesar realizării proiectelor derulate de unitățile administrativ-teritoriale, operatorii regionali de apă și canalizare și beneficiarii POIM.

Noile prevederi urmează să fie aprobate prin Ordonanță de Urgență.

Astfel, până la sfârșitul acestui an, va fi permisă constituirea noilor garanții de bună execuție prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege (individual sau în orice combinație), exclusiv pentru contractele de lucrări/servicii/furnizare aflate în implementare la data curentă.

Garanțiile nou constituite ar urma să acopere, acolo unde este posibilă recepția, chiar și parțială, restul rămas de executat în totalitate, cu diminuarea corespunzătoare, respectiv până la cel mult 70%, a garanției inițiale, pentru partea din contract ce a fost recepționată.
În situația în care, pe parcursul derulării contractelor este necesară constituirea unei noi garanții de bună execuție, ca urmare a retragerii autorizației de funcționare a societății de asigurări care a emis instrumentul de garantare, autoritățile contractante solicită contractanților constituirea unei noi garanții de bună execuție în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență.

Incep lucrarile de executie a unui mare proiect rutier  

 

Noua garanție de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data
primirii solicitării din partea autorității contractante.
În cazul în care obiectul contractului permite efectuarea de recepții parțiale ale produselor/serviciilor/lucrărilor, respectiv dacă există părţi/obiecte din acesta care sunt
distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, autoritatea/entitatea contractantă va putea solicita constituirea unei noi garanții de bună execuție în următoarele condiții:
* minim 30% din valoarea garanției inițiale, raportat la valoarea produselor/ serviciilor/l ucrărilor recepționate și, respectiv, 100% din valoarea garanției inițiale, raportat la valoarea produselor/serviciilor/lucrărilor rămase de furnizat/prestat/executat;
* autoritatea contractantă să nu fi ridicat până la acea dată pretenții asupra garanției de bună execuție;
* riscul pentru vicii ascunse, verificat potrivit legii, să fie minim.

Noile prevederi vor fi aplicate până la data de 31 decembrie 2022.

Aceste măsuri va diminua riscul acumulării unor blocaje in implementarea proiectelor, în special a celor finanțate din fonduri nerambursabile, care sunt de natură să afecteze în mod negativ gradul de absorbție, cu riscul de a pune România în situația de a returna o parte din sumele încasate de la Comisia Europeană.

 

Descărcați aici Proiectul

 

Login Required

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus