Oferte locuri de munca top

Noi exceptii privind autorizarea executiei lucrarilor

Au intrat în vigoare noi excepții și prevederi privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Astfel, au fost aduse modificări Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Ca urmare, dreptul de construire va fi acordat și în lipsa documentațiilor de amenajare a

teritoriului și de urbanism aprobate pentru lucrări de construire a capacităților de producere și stocare a energiei electrice și a hidrogenului din surse regenerabile situate în intravilanul și extravilanul localităților, inclusiv stații de transformare, cabluri și

instalațiile pentru racordarea acestora la rețeaua electrică de interes public.

În măsura în care lucrările de construcții vizează realizarea mai multor obiective de investiții pe același teren, la cererea expresă a solicitantului, va putea fi emisă câte o

autorizație de construire pentru fiecare obiectiv de investiții, în baza aceluiași certificat de urbanism obținut pentru terenul aferent, cu condiția delimitării acestor obiective în documentația tehnică menționată.

O firma de arhitectura are proiecte de dezvoltare imobiliara

În absența Planului de amenajare a teritoriului județean și a Planului urbanistic general aprobate, pe teritoriile aferente se pot realiza investiții în construcții, lucrări tehnico-edilitare, precum și orice alte investiții urbane numai pe baza unui plan urbanistic zonal aprobat potrivit legii și cu respectarea Regulamentului general de urbanism, cu excepțiile prevăzute de lege.

 

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus