Oferte locuri de munca top

Noi elemente de cost pentru proiectele de infrastructura de transport rutier

Vor fi stabilite elementele de cost pentru proiectele de infrastructură de transport rutier de interes național sau european. Acestea vor avea caracter tranzitoriu până când va intra în vigoare obligația Institutului Național de Statistică de a publica lunar indicele de cost în construcții defalcat pe elemente de cost semnificativ.

Pentru contractele aflate în derulare și a celor încheiate ulterior, în cadrul formulei din OUG 64/2022 se utilizează, cu caracter tranzitoriu, ponderile și indicii de cost ce vor fi prevăzuți într-un nou ordin de ministru.

Noua sursa de nisip si pietris, in lunca Dunarii

Pentru procedurile de atribuire publicate după data intrării în vigoare a OUG 64/2022, care au ca obiect execuția lucrărilor sau proiectarea și execuția lucrărilor de infrastructură rutieră și pentru care nu s-a împlinit termenul limită pentru depunerea ofertelor, beneficiarii fondurilor externe nerambursabile vor include în documentațiile de atribuire formula de ajustare din ordonanța menționată folosind noile elemente de cost.

Elementele de cost

Astfel, conform unui proiect de ordin, elementele de cost ce vor fi folosite temporar sunt:

* Forţa de muncă (pondere 0,2)

* Bitum (pondere 0,1)

* Combustibil (pondere 0,15)

* Agregate minerale de balastiera si cariera (pondere 0,15)

* Energie electrica si gaze (pondere 0,1)

* Maşini şi echipamente (pondere 0,1)

* Construcţii metalice (pondere 0,1)

Ciment (pondere 0,1)

Noua zona industriala, de peste 9 ha, in apropiere de Bucuresti

Odată ce INS va publica lunar indicele de cost în construcţii defalcat pe elemente de cost semnificative, acesta se va regasi în tabelul dedicat din Buletin Statistic de Preţuri la Tabelul 15.B „Indicii de cost in constructii pe elemente de cost semnificative pentru aplicarea prevederilor cap. VI din OUG nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, cu modificarile si completarile ulterioare”.

 

Descărcați aici

Login Required

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus