Oferte locuri de munca top

Noi declaratii privind obligatiile la Fondul pentru mediu

De la 1 iulie 2022 vor intra în vigoare noi prevederi legate de declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru mediu.

Acestea ar trebui să vină în ajutorul contribuabililor și plătitorilor la bugetul Fondului, procedurile administrative urmând să devină mai simple.

Astfel, declarațiile vor fi depuse exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la
distanță.

Generarea unui cont de acces în aplicația informatică care asigură serviciul Depunere declarații online va fi realizată în baza solicitării scrise, în format electronic, a reprezentantului legal al persoanei juridice/fizice, depusă prin intermediul aceluiași serviciu. Solicitarea va fi însoțită de un document care atestă calitatea de reprezentant legal a solicitantului.

Este in pregatire deschiderea unei noi balastiere

În urma solicitării, Administrația Fondului pentru Mediu va genera un cont de acces și o parolă pentru fiecare persoană juridică/fizică, pe care le comunică reprezentantului legal. După intrarea în posesie a contului și a parolei, reprezentantul legal are obligația să modifice parola de utilizator.

Orice modificare a declarațiilor fiscale va fi realizată prin depunerea Declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificative, în format electronic, prin intermediul serviciului Depunere declarații online, cu respectarea Instrucțiunilor de
completare și depunere a formularului Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu.

Spatii noi de depozitare, in curs de autorizare

Declarația rectificativă va fi depusă în format electronic, prin intermediul serviciului Depunere declarații online, numai însoțită de documente justificative din care să rezulte corectitudinea datelor înscrise în declarația rectificativă.

Dacă sunt îndeplinite condițiile legale, Administrația Fondului pentru Mediu va aproba declarația și va comunica un mesaj electronic de confirmare la adresele de e-mail indicate în solicitarea de deschidere a contului de acces și în cererea de înrolare.
Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificativă este luată în considerare și influențează corespunzător situația fiscală a contribuabilului/plătitorului numai după ce este aprobată de Administrația Fondului pentru Mediu.

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2022

Sus
Translate »