Oferte locuri de munca top

Noi certificate negative emise de Compania Nationala de Investitii

Autoritățile contractante încep să descopere utilitatea emiterii de certificate negative primare, precum și a celor intermediare, acestea din urmă fiind instrument introdus relativ recent prin modificarea legislației achizițiilor publice.

Două astfel de certificate au fost emise de Compania Națională de Investiții CNI SA, una dintre cele mai importante autorități contractante din țară prin volumul licitațiilor lansate.

Dirigenție defectuoasă

Firma Aghemir Company SRL din Iași a primit un certificat negativ pentru neîndeplinirea în mod corespunzător a contractului încheiat în martie 2020, prin achiziție directă, pentru ”Consolidare DC 75 Odaia – Bursucani pentru înlăturarea efectelor calamităților, comuna Grivița, județul Vaslui”

Reprezentanții C.N.I. au constatat că la data convocării comisiei de recepție, lucrările au prezentat deficiențe ce au necesitat remedieri și care nu au fost semnalate, la timp, de dirigintele de șantier.

C.N.I. pregateste mari licitatii de peste doua miliarde euro

Întârzieri în execuția lucrărilor

Asocierea SRC Grup SRL & Lira Inst SRL Piatra Neamț (lider) – Genius Company SRL a primit un certificat negativ pentru lucrări executate în cadrul contractului de proiectare și execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Sala de educație fizică școlară Comuna Vlăsinești, sat Vlăsinești, Str. Eroilor nr. 67, județul Botoșani”

Contractul a fost atribuit în anul 2019 prin procedură de achiziție publică simplificată.

Servicii de proiectare au fost în regulă, dar nu și execuția lucrărilor. Lucrările au fost executate corespunzător dar cu întârziere.

Reprezentanții autorității contractante C.N.I. SA acuză nerespectarea termenelor contractuale de executare a lucrărilor, din culpă.

Pentru întârzieri C.N.I. percepe penalități antreprenorului.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie  2023

Sus