Oferte locuri de munca top

Noi atribuţii în administrarea spaţiilor verzi pentru primării

Parcul_HerastrauAdministraţia locală ar putea primi atribuţii suplimentare în administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere la Camera Deputaţilor.

Proiectul prevede modificarea legii 24/2007 cu introducerea unor noi articole privind protejarea arborilor excepţionali. Administraţiile locale vor fi obligate prin lege să întocmească un registru local al arborilor excepţionali pe care să îl actualizeze ori de câte ori este nevoie.

Registrul se constituie pe baza normelor tehnice aprobate de Ministerul Dezvoltării şi Administraţiei Publice, cu avizul Ministerului Mediului, în termen de un an de la publicarea lor.

Amenzile pentru neîntocmirea acestui registru sunt de 2.000 de lei pentru comune, 2.500 de lei pentru fiecare oraş, 3.000 de lei pentru municipiu şi 3.500 de lei pentru fiecare primărie de sector pentru fiecare lună de întârziere a întocmirii acestui registru.

Sunt consideraţi arbori excepţionali acei arbori unici prin dimensiune, vârstă, formă, locaţie, raritate cu valoare estetică sau istorică  sau notabili sub alte criterii.

“Dezvoltarea durabilă a oraşelor româneşti presupune conservarea şi extinderea spaţiilor verzi fie ele reprezentate de parcuri, grădini, scuaruri, perdele naturale, păduri de agrement sau arbori excepţionali.” , se arată în expunerea de motive a iniţiativei legislative.

Iniţiativa aparţine unui grup de senatori PSD şi PNL şi a fost adoptată de Senat la sfârşitul lunii octombrie. În prezent se află în dezbatere în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor cu termen de depunere a raportului  la sfârşitul lui noiembrie.

Sus