Oferte locuri de munca top

Niciun proiect european nu va avea probleme de finanţare

Eugen_TeodoroviciSuma de 600 milioane lei a fost alocată prin hotărâre de Guvern în scopul asigurării necesarului de finanțare pentru luna aprilie 2015 a proiectelor implementate cu fonduri europene. Această valoare este asigurată de la Trezoreria Statului, din venituri din privatizare.

“Decizia a fost luată în condițiile epuizării prefinanțării Comisiei Europene, ca urmare a existenței unei diferențe substanțiale între procentul de prefinanțare acordat de CE (9% pentru FEDR, 13% pentru FSE și 12,5% pentru FC) și procentul de prefinanțare acordat de România beneficiarilor de proiecte finanțate prin programele operaționale din instrumente structurale (maxim 35%)”, precizează reprezentanţii Ministerului Fondurilor Europene.

Astfel, pentru Programul Operațional Sectorial Mediu va fi repartizată suma de 150 milioane de lei. În schimb pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice a fost alocată suma de 230 milioane de lei, iar pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 220 milioane lei.

Luând în considerare stadiul actual al sumelor accesate/transferate/plătite, Guvernul a hotărât extinderea termenului de plată până la data de 20 aprilie 2015, astfel încât sumele alocate să poată fi utilizate în integralitate de toate programele operaționale.

Sumele alocate autorităților de management din venituri din privatizare vor fi rambursate Ministerului Finanțelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinație de către Comisia Europeană, până la data de 15 iulie 2015.

“Subliniez că nici un proiect finanţat din fonduri europene nu va avea probleme cu asigurarea sumelor necesare pentru efectuarea plăţilor către furnizori, însă fac un apel către beneficiari să accelereze implementarea proiectelor şi să vină cu facturi pentru ca România să poată solicita Comisiei Europene cât mai repede rambursarea fondurilor utilizate., a dat asigurări ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

 

Sus