Oferte locuri de munca top

Nereguli in exploatarea, managementul si performanta energetica a cladirilor

Inspectorii ISC au găsit mai multe nereguli în urma controalelor pentru urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, controale făcute anul acesta în perioada ianuarie – martie.

Este vorba despre neconformități precum neexecutarea obligațiilor privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, a lucrărilor de întreținere, de reparații și de consolidare și lipsa documentelor și a documentațiilor care stau la baza efectuării acestei activități.

De asemenea, alte probleme identificate au fost necompletarea și nepăstrarea cărții tehnice conform prevederilor legale, neexecutarea obligațiilor ce le revin de întreținere/ reparații/ consolidare a construcțiilor.

Totodată, inspectorii au constatat lipsa angajării de personal specializat în acest domeniu de către proprietarii care dețin construcții pentru a putea efectua activitatea de urmărire curentă.

Inspectorii ISC au efectuat 302 de controale de acest fel, mai puține cu 18% față de cele realizate în trimestrul I 2020.

Au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale în cuantum de 106 mii lei.

Implementarea sistemului de management al în construcții

În trimestrul I 2021 au fost efectuate 46 activități de control pentru verificarea gradului de implementare a propriului sistem de management al calității la operatorii economici cu activitate în proiectare și execuție. Spre comparație, în trimestrul I 2020 au fost efectuate 40 de controale.

Deficiențele cu grad ridicat de repetabilitate constau în:

* lipsa de înregistrări privind neconformitățile constatate în timpul verificărilor proprii în şantier precum și soluționarea necorespunzătoare a acestora de către executant în baza soluțiilor elaborate de proiectant

* implementarea și certificarea formală a sistemelor de management al calității

* lipsa personalului specializat și instruit.

Neimplementarea sistemului de management al calității de către operatori economici cu activitate de proiectare şi execuție a lucrărilor de construcții are drept principală cauză necunoașterea conținutului documentelor proprii, neutilizarea formularelor declarate și codificate, cất și certificarea unui sistem care nu poate funcționa așa cum a fost conceput inițial, deci neaplicabil.

Pentru neconformitățile constatate au fost dispuse 51 măsuri.

Domeniul performanței energetice a clădirilor

Inspectorii ISC au realizate între lunile ianuarie și martie ale acestui an 212 controale privind performanța energetică a clădirilor în scopul aplicări unitare a cerințelor prevăzute de Legea nr. 372/2005, la clădiri noi și la clădiri existente la care s-au executat lucrări de creştere a performanței energetice, în privința elaborării și afișării certificatelor de performanță energetică, realizarea programelor de inspecție a sistemelor de încălzire și a sistemelor de climatizare.

Numărul controalelor este mai mare în acest an, în trimestrul I 2020 inspectorii realizând 147 de astfel de activități.

Au fost constatate deficiențe pentru care au fost dispuse 76 măsuri.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus