Solplanet x AeroFix

Ne indreptam spre salariul minim european

Salariile minime europene sunt prevăzute într-o Directivă a UE, care trebuie să fie transpusă în legislația națională până pe 15 noiembrie anul acesta.

În acest sens, Ministerul Muncii a elaborat proiectul Legii privind stabilirea salariilor minime adecvate (fișier atașat la finalul știrii).

Astfel, va fi completat Codul Muncii cu elementele corespunzătoare care să prevadă criteriile naționale (puterea de cumpărare a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, nivelul general al salariilor și distribuția acestora, rata de creștere a salariilor și nivelurile și evoluțiile productivității la nivel național pe termen lung) pentru stabilirea și actualizarea salariului minim legal.

Va fi desemnat Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social ca organism național care să permită asigurarea consultărilor cu partenerii sociali, în sensul directivei.

Prevederile legislative vor fi aplicate tuturor categoriilor de salariați, indiferent dacă aceștia își desfășoară activitatea în baza unui raport de muncă, raport de muncă cu caracter special (contract de mandat, contract de management, contract de activitate sportivă etc.) sau raport de serviciu, prin definirea noțiunii de ”raport juridic de muncă” și a celei de ”angajator”.

Guvernul urmează să adopte un plan de acțiune pentru promovarea negocierilor colective în linie cu obiectivul directivei de susținere a negocierilor colective pentru creșterea accesului salariaților la drepturi salariale negociate colectiv și la o acoperire a protecției prin convenții colective.

Codul muncii va fi completat cu prevederi privind sancționarea nerespectării dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin act normativ sau a nivelului salarial minim stabilit prin contractul colectiv de munca aplicabil.

O singura oferta pentru lucrari ingineresti de 15 mil euro

Legea pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii a fost completată cu dispoziții privind principiile care stau la baza activității de control a Inspecției Muncii. De asemenea, dat fiind faptul că Inspecția Muncii este o instituție de control esențială în domeniul muncii, cu multe instituții în subordine cu o problematică complexă (inspectoratele teritoriale de muncă în fiecare județ și în Municipiul București), prevederile legii au fost completate în sensul obligativității obținerii și deținerii de către inspectorul general de stat și inspectorii generali adjuncți, a certificatului de securitate de acces la informații clasificate „secret”, sub sancțiunea eliberării din funcție.

 

Descarcati aici

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2024

Sus