Oferte locuri de munca top

Muzeul Octavian Goga din Cluj are nevoie de 18 mil euro pentru restaurare

La aproape 18 milioane de euro se ridică valoarea estimată a proiectului de restaurare a muzeului „Octavian Goga” din Cluj-Napoca, potrivit indicatorilor tehnico-economici aprobați.

Intenția Consiliului Județean Cluj este de a obține în acest scop o finanțare nerambursabilă prin Programul Regional Nord Vest 2021 – 2027.

Bani vor proveni atât din fonduri externe nerambursabile, cât și din bugetul propriu al Județului Cluj.

În urma evaluării efectuate asupra complexului muzeal au fost propuse o serie de intervenții, respectiv:

* restaurarea și conservarea ansamblului monumentului istoric prin reabilitarea celor trei clădiri monument istoric (Castel, Mausoleu și Biserica din lemn) și a construcțiilor muzeale (Casa Albă, Casa Ady Endre, Casa de pe stâncă);

* refuncționalizarea clădirii Teatru de vară, în vedere amenajării unui pavilion de primire – recepție cu dotările specifice necesare; reabilitarea parcului și amenajări peisagistice;

* modernizarea unităților aferente clădirilor din cadrul ansamblului muzeal;

* dotări interioare pentru clădirile din cadrul ansamblului muzeal;

* dotări pentru expunerea și protecția patrimoniului imobil și mobil;

* amenajarea zonelor de protecție prin delimitarea și împrejmuirea ansamblului muzeal;

* construcția/reabilitarea/amenajarea căii de acces către clădirile din cadrul ansamblului muzeal.

Reabilitarea unui tronson DJ, de circa 30 mil euro, primeste doua oferte

„Prin restaurarea, consolidarea și conservarea acestui obiectiv cultural de interes major ne dorim atât redarea strălucirii sale, cât și îmbunătățirea infrastructurii de turism a județului Cluj. Vom întreprinde toate demersurile necesare pentru obținerea finanțării și începerea cât mai rapidă a tuturor lucrărilor necesare” a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Valoarea estimativă a investiției este de 87,85 milioane de lei, TVA inclus.

Durata de realizare a investiției este de 36 de luni.

Muzeul Memorial ,,Octavian Goga” din Ciucea se află în proprietatea Consiliului Județean Cluj, cel care îi subvenționează și coordonează activitatea.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie  2023

Sus