Oferte locuri de munca top

Municipiul Oradea cumpara peste 9 ha în Parcul Industrial Eurobusiness I

Exercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea terenului în suprafață de 94.332 mp de la societatea Nidec Oradea SRL a fost aprobată de CL Oradea în baza dreptului de preemțiune convențională acordat Municipiului Oradea conform contractului de vânzare-cumpărare încheiat între Municipiul Oradea și societatea Emerson Oradea SRL.

Printr-o Hotărâre din 2014, a fost aprobată vânzarea terenului în suprafață de 254.533 mp, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, în favoarea S.C. Emerson Oradea SRL.

Obligațiile asumate de societatea Emerson, potrivit contractului de vânzare-cumpărare, privind valoarea investiției și a numărului de angajați nu au fost îndeplinite integral, de la achiziționarea terenului din anul 2014 având loc o serie de schimbări în activitatea fabricii, cum a fost și cea privind preluarea de către societatea Nidec Corporation a unei părți din activele deținute de societatea Emerson în România, incluzând și fabrica din Oradea.

Nidec este o companie de talie mondială producătoare de motoare electrice cu sediul în Japonia. Strategia de dezvoltare a noii societăți a reconfigurat planul inițial de dezvoltare a societății Emerson, astfel că propune renunțarea la o parte din terenul deținut și concomitent modificarea proporțională a angajamentelor asumate la cumpărarea terenului de către acesta.

Prețul de achiziție al acestui teren este de 754.656 Euro (8 Euro/mp), fără TVA, și se va achita în lei, la cursul de schimb valabil la data plății, în două tranșe: 50% până cel târziu la 31.12.2020 și 50% până cel târziu la 31.12.2021.

„Având în vedere existența unei infrastructuri realizate integral în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, și a interesului manifestat de investitori privind dezvoltarea unor proiecte de anvergură pe suprafețe mari de teren și cu impact major pentru dezvoltarea Municipiului Oradea, considerăm oportun pentru atragerea de noi investitori ca Municipiului Oradea să achiziționeze terenul cu suprafața de 94.332 mp”, a declarat Alina Silaghi, directorul Agenției de Dezvoltare Locală Oradea.

Imobilul achiziționat va fi înscris în domeniul privat al Municipiului Oradea și transmis în administrarea Agenției de Dezvoltare Locală Oradea în vederea atribuirii în concesiune investitorilor interesați.

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.6/sept 2018

Sus