Oferte locuri de munca top

Municipiul Bucuresti va imprumuta 150 mil lei pentru 9 proiecte de investitii

Primăria Municipiului București intenționează să contracteze împrumuturi de până la 150 milioane de lei.

Aceste fonduri vor fi folosite la finanțarea unui număr de nouă proiecte de investiții publice de interes local.

Împrumuturile sunt necesare pentru ca aceste proiecte să nu fie afectate de posibilele goluri de casă determinate de perioadele de decontare și eventualele disfuncționalități procedurale care pot apărea, rezultând astfel întârzieri generatoare de costuri suplimentare municipalității.

Proiectele ce vor beneficia de aceste finanțări sunt:

* Modernizare magistrale de termoficare aparținând SACET București, obiectiv 1 + obiectiv 5 – 9,17 km, propunerea pe credite interne este de 36.100.000 lei.

Proiectul vizează reabilitarea a cinci tronsoane din cadrul magistralelor de termoficare ce alimentează cu apă fierbinte consumatorii racordați la SACET București, are ca obiectiv general reducerea pierderilor de căldură și a emisiilor de gaze cu efect de seră și îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vieții populației.

* Pasaj Doamna Ghica, propunerea pe credite interne este de 31.500.000 lei.

Proiectul tehnic cuprinde lucrări de eliberare amplasament precum și lucrări de infrastructură și suprastructură pasaj și rampe de accces.

Contract de constructii ingineresti de peste 22 mil euro, ofertat de mari firme

* Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între stradă Brașov și Terminal Tramvai 41, propunerea pe credite interne este de 20.000.000 lei.

Proiectul cuprinde următoarele categorii de lucrări și obiective: lărgire la 4 benzi de circulație a străzii Prelungirea Ghencea, realizarea pistelor de biciclete, amenajare trotuare, modernizarea și extinderea rețelei de apă și canal, realizare cale dublă de tramvai, etc.

* Cheiul Dâmboviței Unirii – Izvor, Splaiul Independentei, Pod Unirii – Pod Izvor, propunerea pe credite interne este de 10.000.000 lei.

Principalele lucrări propuse sunt: construirea unor platforme pietonale așezate în continuarea actualului trotuar, acum folosit ca pistă de bicicliști, lucrări de modificare privind căile de comunicare și a rețelelor de iluminat public, amenajări de spații verzi și mobilier urban.

* Refacere și modernizare patinoar artificial Mihai Flamaropol și realizarea de spații adiacente necesare desfășurării activităților sportive și de agrement, propunerea pe credite interne este de 10.000.000 lei.

Vechiul Patinoar 23 August va fi transformat într-un centru sportiv multifuncțional, destinat, nu doar competiției, cât mai ales utilizării permanente de către public, pentru activități sportive, recreative și de agrement.

Lucrari de apa si canal pentru peste 100 apartamente noi

* Modernizare sistem rutier și linii de tramvai – Reabilitare unică Bulevardul Aerogării între Sos. București – Ploiești și Str. Alexandru Șerbănescu, propunerea pe credite interne este de 7.400.000 lei.

Lucrările proiectate includ următoarele: lucrări de realizare a infrastructurii căii de rulare – executarea săpăturii până la adâncimea de fundare, compactarea terenului, executarea zidurilor de separație etc; lucrări de realizare a suprastructurii căii de rulare – montarea plasei sudate și traverselor precum și calarea acestora, așternerea stratului de legătură și uzură.

Peroanele vor avea o lungime totală între 43m și 46m din care 40m zona de îmbarcare/debarcare călători.

* traseu prioritar pietonal și de bicicliști, propunerea pe credite interne este de 10.000.000 lei.

Proiectul propune realizarea unui trase prioritar pentru pietoni și bicicliști, fără eliminarea traficului autovehiculelor, urmărindu-se ierarhizarea importanței pietonilor și bicicliștilor față de autovehicule, realizarea unor pavaje specifice unei zone urbane importante, amplasarea eficientă a mobilierului urban, iluminarea corectă, curățarea de elemente nocive.

* Spațiul public urban Podul Calicilor – Ansamblu Urban Domnița Băiașa, parcaj subteran, amenajare urbană Palatul de Justiție, propunerea pe credite interne este de 5.000.000 lei.

În valoarea de investiție se includ lucrări de construire și lucrări de instalații aferente construcțiilor (Podul Calicilor, Parcaj subteran cu două niveluri), lucrări de modificare privind căile de comunicație, rețelele și dotările tehnico-ediliare.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus