Oferte locuri de munca top

Monumente istorice: contestatiile vor fi rezolvate mai repede

Contestațiile privind propunerilor legate de monumentele istorice vor fi soluționate mai repede.

Pentru eficientizarea procesului de soluționare a contestațiilor cu privire la propunerile Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sau la propunerile comisiilor zonale și a eliminării unor potențiale incompatibilități în rândul membrilor acestor comisii a fost propusă înființarea unei comisii.

Aceasta va fi Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor în domeniul Patrimoniului Cultural Imobil.

Noua comisie ar urma să fie formată din membri care nu fac parte din Comisia Națională a Monumentelor Istorice, comisiile zonale ale monumentelor istorice.

Va funcționa în baza propriului regulament de organizare şi funcționare, care se va aproba prin ordin al ministrului culturii.

Comisia va analiza și va soluționa motivat, contestațiile privind mai multe categorii de acte emise de către Ministerul Culturii direct, sau prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia, după caz, cum ar fi:

* comunicări privind declanșarea procedurii de clasare/ declasare,

* ordinul de clasare, de declasare sau

* răspunsul motivat privind neclasarea sau nedeclasarea.

O institutie de cult va construi o cladire de invatamant

Grupul va fi format din 9 membri, dintre care doi funcționari publici din cadrul direcției de specialitate a Ministerului Culturii.

Membrii Comisiei, cu excepția funcționarilor publici, vor fi specialiști sau experți atestați de Ministerul Culturii în domeniile protejării monumentelor istorice și patrimoniului arheologic.

Aceștia vor fi numiți prin ordin al ministrului culturii și vor avea un mandat de doi ani.

Pentru activitatea prestată, membrii Comisiei pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil au dreptul la o indemnizație lunară.

Pentru această indemnizație, ei trebuie să participe la cel puțin o ședință pe lună, indiferent de numărul ședințelor organizate într-o lună.

La aceasta se adaugă decontarea cheltuielilor efectuate în vederea participării la lucrări.

Cuantumul indemnizației lunare se stabilește prin ordin al ministrului culturii şi nu poate depăși 10% din indemnizația lunară a unui secretar de stat.

Suportarea cheltuielilor aferente funcționării Comisiei se va asigura cu încadrare în bugetul aprobat Ministerului Culturii pentru anul curent și în estimările prevăzute în Legea Bugetului de Stat (estimativ 195.216 lei/an).

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus