Solplanet x AeroFix

Montarea repartitoarelor: autorizare mai simpla

Va fi simplificată procedura de obținere a a autorizațiilor pentru desfășurarea activităților de montare şi/sau exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu.

Aceasta printr-un proiect de Ordin al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energie – ANRE, lansat în consultare publică.

Astfel, vor fi actualizate tipurile de documente ce însoțesc cererile și vor fi clarificate informațiile conținute de acestea, întrucât în urma analizelor efectuate de către Comisia de autorizare au fost transmise solicitanților, în repetate rânduri, scrisori de lipsuri prin care au fost solicitate completări și clarificări.

Conform proiectului, pentru obținerea autorizațiilor de tip I și II va fi prevăzută suplimentar necesitatea depunerii unui document cu caracter tehnic din care să rezulte durata de viață a repartitoarelor de costuri, a unui document care să ateste că solicitantul deține o licență pentru programul informatic necesar pentru repartizarea cheltuielilor și au fost introduse cerințe minime pentru personalul și dotările tehnico-materiale necesare desfășurării activității.

Durata de valabilitate a autorizației va fi modificată de la 5 ani la 3 ani.

De asemenea, va fi introdusă o nouă prevedere privind clasarea cererii privind acordarea unei autorizații.

În situaţia în care solicitantul nu face dovada achitării tarifului de analiză, ANRE transmite acestuia o notificare cu privire la necesitatea efectuării plății; în cazul în care, în termen de 10 zile de la primirea notificării, suma aferentă tarifului de analiză nu a fost efectiv virată în contul ANRE, cererea se clasează cu notificarea solicitantului în acest sens.

Termenul în care solicitantul este obligat să transmită completările şi/sau clarificările cerute de ANRE va fi extins la maximum 90 de zile de la primirea scrisorii de lipsuri. În cazul în care solicitantul nu răspunde în termenul prevăzut mai sus sau în cazul în care în termen de 6 luni de la data înregistrării cererii, documentația transmisă nu este completă, ANRE refuză acordarea autorizației.

Va fi modificat inclusiv modelul de cerere pentru obținerea autorizației, prin menționarea explicită a denumirii comerciale a tipului de repartitoare de costuri care se vor monta/exploata.

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus