Oferte locuri de munca top

Modificari privind verificarea proiectelor din Programul de restaurare a monumentelor istorice

Au fost aduse două modificari în cadrul Ghidului solicitantului pentru Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice. Apelul face parte din Programul RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021.

Prima modificare are în vedere cazul în care solicitantul deține un alt drept real decât dreptul de proprietate asupra monumentului, iar dreptul de restaurare și dreptul de utilizare/ exploatare/ valorificare a monumentului istoric de către solicitant conform obiectului proiectului nu rezultă din lege sau din actul administrativ/juridic în baza căruia a dobândit dreptul real.

 În această situație, actul care atestă deținerea de către solicitant a dreptului de restaurare și a dreptului de utilizare/ exploatare/ valorificare a monumentului istoric conform obiectului proiectului pentru toată perioada de implementare a proiectului și pentru o perioadă de minimum 5 ani de la aprobarea raportului final al proiectului de către Operatorul de Program, în copie.

Totodată, a fost modificat criteriul de verificare I.29 din Anexa nr. 10 – Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității, astfel: ”Sunt necesare documente suplimentare privind dreptul solicitantului de restaurare și de utilizare/ exploatare/ valorificare a monumentului istoric în cazul în care dreptul de restaurare și dreptul de utilizare/ exploatare/ valorificare a monumentului istoric de către solicitant conform obiectului proiectului nu rezultă din lege sau din actul administrativ/juridic  în baza căruia a dobândit dreptul real (altul decât dreptul de proprietate)”.

Celelalte prevederi ale Ghidului solicitantului și ale anexelor aferente apelului ce vizează Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice rămân neschimbate.

Programul de Restaurare și revitalizare a monumentelor istoric

Cine este eligibil

Constituie solicitant eligibil în cadrul apelului de proiecte entitatea care îndeplinește cumulativ, mai multe criterii, printre care:

*are calitatea de persoană juridică înregistrată în România, respectiv are personalitate juridică;

*se încadrează în una dintre următoarele categorii: instituție publică, unitate administrativ – teritorială, organizație neguvernamentală, societate comercială (se încadrează în categoria IMM).

*deține un drept real asupra monumentului istoric vizat de proiect (drept de proprietate / administrare / concesiune)

Tipuri de proiecte eligibile

Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să conducă restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice, prin realizarea următorilor indicatori:

* o clădire monument istoric restaurată și valorificată cultural și economic

* un plan de valorificare a patrimoniului cultural construit implementat

* 5 profesioniști cu competențe/ expertiză dezvoltate la locul de muncă

 

Descărcați aici Varianta actualizată a Ghidului Solicitantului aferent apelului privind restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice  

 

 

 

 

 

Citiți și:

Ansamblu imobiliar cu 19 niveluri, in zona Herastrau

Trei blocuri, autorizate recent intr-un ansamblu rezidential

Viitor ansamblu cu peste 100 de apartamente, in curs de autorizare

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/oct 2019

Sus