Oferte locuri de munca top

Modificari privind impozitul pe cladirile nerezidentiale

Urmează să fie introdusă o modificare privind aplicarea impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice și a persoanelor juridice.

Propunerea legislativă a trecut de Senat cu 125 voturi pentru și două împotrivă. Aceasta urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților.

Noua propunere stipulează condiţia înştiinţării prealabile a proprietarilor de către organul fiscal local în legătură cu necesitatea reevaluării imobilelor.

Astfel, în cazul în care proprietarul clădirii nu depune raportul de evaluare la organul fiscal competent până la primul termen de plată a impozitului, impozitul va fi calculat prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile. Aceasta numai dacă proprietarul clădirii a fost notificat de către organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare.
Notificarea va fi trimisă proprietarului clădirii prin publicarea acesteia în spaţiul privat virtual sau prin trimiterea ei prin poştă, în cazul contribuabililor care nu sunt înrolaţi în spaţiul privat virtual. Termenul până la care trebuie trimisă notificarea este date de 31decembrie a anului curent pentru impozitul datorat începând cu anul următor.

În cazul în care proprietarii persoane fizice sau juridice nu primesc în prealabil înştiinţarea de la organul fiscal local, proprietarul va datora un impozit la valoarea reflectată în ultimul raport de evaluare depus de acesta.

De asemenea, dacă proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5
ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri va fi de 5%, cu
condiţia ca proprietarul clădirii să fi fost notificat de către organul fiscal competent
despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare.

Tot în acest caz, diferenţa de taxă va fi datorată de proprietarul clădirii, cu condiţia ca acesta să fi fost notificat de către organul fiscal competent.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

 

 

Sus