Oferte locuri de munca top

Modificari pentru contestatii: cai de atac, control ex ante si litigii

Mai multe modificări legislative au fost propuse în ceea ce privește regimul contestațiilor depuse în domeniul achizițiilor publice. Prin acestea, legislația va fi aliniată cu cea a Uniunii Europene, în domeniul procedurilor ce vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse şi a contractelor publice de lucrări.

Modificările, înaintate de mai mulți deputați, vor fi făcute în cadrul Legii nr. 101/2016. În prezent, propunerea legislativă a fost înregistrată la Parlament pentru dezbatere.

Principalele prevederi cuprind flexibilizarea sistemului căilor de atac, respectiv consolidarea și extinderea controlului ex ante pentru securizarea procedurilor de achiziții, inclusiv a celor finanțate din fonduri europene.

A doua faza a unui important proiect rutier din Bucuresti, pregatita sa demareze

De asemenea, propunerile au în vedere măsuri pentru predictibilitatea duratei procedurilor de achiziție publică, precum și asigurarea judecării cu precădere a litigiilor în domeniul achizițiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene.

Mai exact, va fi clarificată noțiunea de persoană care are sau a avut un interes în legătură cu o procedură de atribuire prin precizarea clară a condiției de participare la o procedură de atribuire a unui contract.

De asemenea, nedepunerea contestaţiei în termenele prevăzute va atrage decăderea din dreptul de a solicita obligarea autorităţii contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim.

Lucrari de constructii civile de circa 27 mil euro, in aprobare

Până la soluţionarea contestaţiei de către Consiliu, operatorii economici interesaţi să participe la procedura de atribuire, respectiv, operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, vor putea formula o cerere de intervenţie voluntară în litigiu, în termen de 3 zile de la data publicării în SEAP a contestaţiei.

În cazul procedurilor a căror iniţiere nu se realizează prin publicare în SEAP, termenul de 3 zile se calculează de la data comunicării contestaţiei.

Totodată, va fi stipulat faptul că interesele economice în legătură directă cu contractul în cauză nu constituie motive imperative de interes general. Interesele economice în legătură directă cu contractul vizează, printre altele, costurile generate de întârzieri în executarea contractului, costurile generate de lansarea unei noi proceduri de achiziţii, costurile generate de schimbarea operatorului economic care execută contractul şi costurile cu privire la obligaţiile legale generate de absenţa efectelor.

 

Descărcați aici Propunerea legislativă

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2021

Sus