Oferte locuri de munca top

Modificari la procedura de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante

Noi modificări și completări au fost aduse Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, printr-un Ordin al ministrului Finanțelor Publice.

Mai exact, la articolul 3, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (8 1), cu următorul cuprins:

„(8 1) – În situația prevăzută la art. 35 lit. a) din ordonanță, înlesnirea la plată își menține valabilitatea și în situația în care debitorul are inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui cuantum de maximum 50% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale. În acest caz se modifică în mod corespunzător decizia de înlesnire la plată și conform planului de restructurare ajustat se amână în vederea anulării suma în cuantum de maximum 50% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale stabilite prin decizia de impunere emisă urmare desființării actului administrativ fiscal de către organul de soluționare a contestației, iar restul sumei va fi inclusă în eșalonare, urmând a se modifica ratele de eșalonare în mod corespunzător.”

La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Anexele nr. 1-31 fac parte integrantă din prezenta procedură.

După anexa nr. 30 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 31, având cuprinsul prevăzut în anexa 1 la prezentul ordin, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, s-a creat posibilitatea restructurării obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2021, administrate de organul fiscal central, bazată pe un plan de restructurare, test al creditorului privat prudent, plată eșalonată și supraveghere fiscală pe perioada înlesnirii, reglementată de capitolul I din acest act normativ, pentru debitorii persoane juridice de drept public sau privat, cu excepția instituțiilor publice și a unităților administrativ-teritoriale, aflați în dificultate financiară și pentru care există riscul intrării în insolvență.

 

Descărcați aici

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iulie-august2024

Revista Arena Constructiilor iulie-august 2024

Sus