Oferte locuri de munca top

Modificari in stabilirea si ajustarea preturilor energiei electrice

Modalitatea de stabilire și ajustare a prețurilor energiei electrice și a celei termice, produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, va fi modificată.

Noile modificări sunt considerate a fi necesare având în evoluţia abruptă a prețurilor în cadrul pieţei de energie electrică (PZU şi PI) şi al pieţei de gaze naturale.

Astfel, se propune introducerea unei scheme de calcul care să permită eliminarea din calcul a lunilor cu o variaţie mai mare de 50% faţă de ultima lună din perioada analizată, atât pentru analiza efectuată până la 15 iunie, cât şi pentru cea efectuată până la 15 octombrie.

Ca urmare a evoluţiei preţurilor gazelor naturale, o serie de producători în cogenerare care accesează schema de sprijin de tip bonus pot fi în situaţia de a achiziţiona gaze naturale pe bursă sau prin contracte care nu au stipulat un preţ fix.

Pentru reglementarea acestor situaţii se propune modificarea şi completarea Metodologiei.

În același context al evoluţiei pieţei de gaze naturale, există posibilitatea ca producătorii, din diverse motive, să nu reuşească încheierea contractelor de achiziţie gaze naturale în termene care să permită luarea lor în considerare la analizele de ajustare a bonusului de referinţă /preţului de referinţă pentru energia termică.

În aceste situaţii se propune acceptarea ca raportarea producătorului să fie făcută în baza ofertei/estimării primite de la furnizorul cu care are în derulare negocieri pentru încheierea contractului de achiziţie gaze naturale.

Noile modificări introduc un alineat nou care reglementează faptul că, la solicitarea ANRE, producătorii vor pune la dispoziţie documentele care au stat la baza determinării preţului de achiziţie a combustibilului.

De asemenea, va fi modificat modul cum se determină preţul mediu ponderat al combustibilului.

O serie de producători au accesat schema de sprijin începând cu aprilie 2011, respectiv pe parcursul anului 2012. Schema de sprijin se aplică în perioada 2010-2023.

Pentru producători specificaţi mai sus se propune completare a Metodologiei prin introducerea a trei alineate noi.

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

 

Sus