Oferte locuri de munca top

Modificari in legislatia profesiei de arhitect

Guvernul a elaborat un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, în scopul accesului mai multor profesioniști pe piața serviciilor de arhitectură din țara noastră.

În actuala lege este modificat un alineat și este introdus unul nou.

Astfel, pot utiliza titlu de arhitect în România și cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene autorizaţi să poarte acest titlul în baza unui act normativ al statului membru respectiv, titlu conferit personalităţilor care s-au distins în mod deosebit prin realizări în domeniul arhitecturii. Acestui act normativ de recunoaștere trebuie să i se adauge șiun certificat eliberat de statul lor membru de origine care atestă că activitățile persoanei în cauză se încadrează în domeniul arhitecturii”.

O completare a Legii actuale o reprezintă introducerea prevederii că Ordinul Arhitecților din România recunoaște calificarea profesională în scopul accesului și exercitării profesiei de arhitect în baza documentelor care atestă absolvirea formării existente

la data de 5 august 1985 și începută cel târziu la data de 17 ianuarie 2014, conferită de

„Fachhochschulen” în Republica Federală Germania pentru o perioada de trei ani.

În plus satisface și cerințele stabilite de HG nr. 469/2015 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare și acreditare pentru programele de studii universitare de Arhitectură. Totodată acordă acces la activitățile menționate în Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2010, cu titlul oficial de calificare de arhitect.

Aceasta numai dacă formarea a fost urmată de o perioadă de patru ani de experiență profesională în Republica Federală Germania, atestată de un certificat oficial eliberat de autoritatea competentă în circumscripția căruia figurează respectivul arhitect.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2020

 

Un comentariu;

  1. Padure Iulian said:

    Ne – am aliniat si noi , in fine Europei si lumii civilizate , in ceea ce priveste profesia de Arhitect ! …

Sus