Oferte locuri de munca top

Modificari in legislatia Parteneriatului Public Privat

Legislația privind Parteneriatul Public Privat a fost modificată la finele anului trecut. Mai precis, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat a suportat unele modificări.

Astfel, a fost înființat Fondul de finanțare a contractelor de parteneriat public-privat. Din acest fond se repartizează sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat cu rol de partener public în contractul de parteneriat public-privat, pe bază de hotărâre a Guvernului.

Noul fond a fost înființat în cadrul bugetului de stat, la o poziție distinctă, respectiv în bugetul Secretariatului General al Guvernului prin bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, al cărei președinte are calitatea de ordonator terțiar de credite.

Prin noile modificări ale OUG 39/2018 au fost autorizați ordonatorii principali de credite să modifice, după caz, în anexele bugetelor acestora creditele de angajament și creditele bugetare suplimentate și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării modificărilor.

Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, va introduce modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat și ale bugetelor acestora.

 

Sus