Oferte locuri de munca top

Modificari in atestarea expertilor si verificatorilor de gaze

Modul de atestare a experților tehnici și verificatorilor de proiecte din sectorul gazelor naturale a fost oficial modificat. Noile schimbări au intrat în vigoare de vineri, 12 aprilie 2019.

Modificările au fost aduse în cadrul Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013.

Ce obiective sunt verificate

Două dintre obiectivele pentru care persoanele fizice pot obține atestate în vederea verificării proiectelor tehnice reprezintă prima schimbare. Astfel, sistemele de transport al gazelor naturale sunt propuse să fie eliminate, devenind ”sisteme de transport al gazelor naturale, sisteme de distribuţie a gazelor naturale, sisteme de distribuţie închise şi magistrale directe ce funcţionează în regim de înaltă presiune”.

Totodată, ”sistemele de distribuție a gazelor naturale” vor fi  înlocuite de ”sisteme de distribuţie a gazelor naturale, sisteme de distribuţie închise şi magistrale directe ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune”.

Noutate

Înscrierea solicitanților în vederea obținerii calității de verificator de proiecte și/sau expert tehnic în sectorul gazelor naturale pe bază de dosar se realizează prin depunerea la sediul ANRE a unei cereri pentru obținerea calității de verificator de proiecte și/sau expert tehnic cuprinzând datele și informațiile prevăzute în modelul din anexa nr. 1 (atașată la finalul articolului) , însoțită de următoarele:

  1. a) actul de identitate, actul de studii sau atestatul de recunoaștere/echivalare a acestuia în Romania, în copie legalizată, CV europass, dovada achitării tarifului de examen.
  2. b) memoriul de activitate, întocmit conform modelului din anexa nr. 2 (atașată la finalul articolului), din care să reiasă activitățile desfășurate în sectorul gazelor naturale și activitățile didactice în calitate de profesor/conferențiar universitar în facultățile de profil petrol-gaze, instalații pentru construcții sau de profil/specialitate conex/conexă activității tehnice din sectorul gazelor naturale, aferente domeniului de atestare solicitat;
  3. c) adeverință/adeverințe eliberată/eliberate de reprezentantul legal al angajatorului/angajatorilor unde solicitantul și-a desfășurat activitatea din care să reiasă experiența dobândită conform memoriului de activitate.

Ce condiții trebuie îndeplinite

Pentru participarea la examenul de atestare, viitorii verificatorii de proiecte vor trebui să fie absolvenți ai unei instituţii de învăţământ superior acreditată, în următoarele profiluri/specialităţi din domeniul ştiinţelor inginereşti: petrol-gaze, instalaţii pentru construcţii, alte profiluri/specialităţi conexe activităţilor tehnice din sectorul gazelor naturale. Aceștia vor trebui să dovedească că au o vechime în calitatea de instalator autorizat ANRE, tip autorizație PGD și EGD sau PGT și EGT,  în funcție de tipul de atestat solicitat, de minimum 9 ani și vechime în muncă, în sectorul gazelor naturale, în activitatea de proiectare și execuție/exploatare, în funcţie de tipul de atestat solicitat, de minimum 11 ani.

 

 Descărcați aici Ordinul ANRE

 

 

 

 

 

Citiți și:

Va fi dezvoltat un ansamblu de vile de lux in apropierea Bucurestiului

Viitoare zona turistica cu cladiri de pana la 10 etaje, in pregatire

Betoane mai scumpe anul acesta

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.2/ aprilie 2019

Sus