Oferte locuri de munca top

Modificari ale specificatiilor tehnice de realizarea a cadastrului

Au intrat în vigoare noile specificații tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, publicate în Monitorul Oficial.

Astfel, o primă moficare a intervenit în cadrul etapelor pentru realizarea lucrărilor premergătoare cadastrului. Informațiile pentru analiză şi integrarea acestora vor putea fi  preluate și de la Achizitor, în plus față de OCPI, primărie sau alte instituţii şi autorităţi publice, ori din alte surse.

De asemenea, în cazul în care în evidenţele OCPI există informaţii suplimentare, care nu au fost prevăzute în Anexa nr. 1, dar care sunt utile realizării lucrărilor, acestea vor fi puse la dispoziţia Prestatorului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a contractului.

O noutate a documentului prevede ca, în situaţia în care suprafaţa rezultată din măsurarea întregii tarlale este mai mică decât suprafaţa rezultată în urma însumării suprafeţelor parcelelor din acea tarla înscrise în titlurile de proprietate emise conform legilor funciare, suprafaţa fiecărui imobil din respectiva tarla se diminuează proporţional cu suprafaţa din titlul de proprietate.

Suprafaţa imobilelor înregistrate anterior în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară nu se modifică în situaţia în care aceasta nu depăşeşte suprafaţa înscrisă în titlul de proprietate, cu excepţia situaţiei în care se constată un deficit de suprafaţă la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, situaţie în care suprafaţa tuturor imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se diminuează până la limita suprafeţei din titlul de proprietate.

Tot o noutate a fost adăugată în legătură cu identificarea deținătorilor. Astfel, pentru imobilele situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare, prestatorul va face identificarea imobilelor situate în intravilan şi în extravilanul necooperativizat cu numerele topografice din cărţile funciare vechi. În cazul extravilanului necooperativizat, identificarea se va face dacă aceasta este posibilă potrivit documentelor puse la dispoziţie. Identificarea cu cărţile funciare vechi se va face şi pentru imobilele cu construcţii din extravilanul cooperativizat.

În cazul în care imobilul identificat în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică se suprapune parţial cu un număr topografic, în cuprinsul fişierului .cgxml, la introducerea datelor despre imobil, în secţiunea asociată părţii I a cărţii funciare, în câmpul „Observaţii/Referinţe” se menţionează textul „parte din nr. topographic”.

 

Descărcați aici Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru

 

 

 

 

Citiți și:

O afacere de succes este urmata de un ansamblu cu 1000 de apartamente, in zona de nord a Capitalei

Peste cateva zile va demara construirea unui mare ansamblu imobiliar

200 apartamente in blocuri cu 12 niveluri, in autorizare

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus