Oferte locuri de munca top

Modificarea unor masuri privind proiectele finantate prin PNRR, in vigoare

Au intrat în vigoare unele modificări ale măsurilor pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență, necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

Astfel, a fost precizat că proiectele trebuie să fie mature, cu angajamente ferme din partea beneficiarilor finali de încheiere a contractelor de achiziție publică și/sau a contractelor sectoriale, după caz, până la sfârșitul anului 2022, pentru minimum 70% din valoarea alocată, respectiv la sfârșitul anului 2023, pentru restul valorii alocate.

Beneficiarii proiectelor trebuie să notifice către MIPE încheierea contractului de finanțare, în vederea verificării încadrării în prevederile din Regulamentul (UE) 2021/241.

Obligațiile de rambursare sunt stabilite în sarcina MF, fără a fi transferate ministerelor sau autorităților/autorităților locale coordonatoare de reforme, care vor primi finanțare totală în conformitate cu acordurile de finanțare.

Beneficiarii finali pot derula procedurile de atribuire a contractelor de execuție lucrări, asistență tehnică, dirigenție de șantier și a altor categorii de contracte necesare implementării proiectelor de investiții publice și pot încheia contractele, înainte de aprobarea finanțării proiectului din PNRR.

Proiectele vor fi considerate eligibile dacă procedurile de achiziție publică pentru atribuirea contractelor de execuție lucrări, asistență tehnică, dirigenție de șantier și a altor categorii de contracte necesare implementării proiectelor se află în desfășurare sau au lucrările de execuție începute, dar nefinalizate.

După aprobarea PNRR potrivit procedurilor la nivel european, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene încheie, în termen de maximum 60 de zile, acorduri de finanțare pentru implementarea reformelor și/sau acorduri de finanțare pentru implementarea componentelor aferente reformelor, în limita bugetelor aprobate pentru fiecare domeniu al reformelor sau componentelor aferente reformelor.

La acestea se adaugă, după caz, un procent de supracontractare de maximum 30%, cu ministerele responsabile de implementarea reformelor, ministerele, autoritățile locale și județene responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor, respectiv cu Secretariatul General al Guvernului, în cazul în care este responsabil de implementare de reforme sau de componente aferente reformelor, precum și cu ministerele sau autoritățile locale și județene care au în subordine/coordonare/sub autoritate entități responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor.

 

Descărcați Lista completă de modificări

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus