Oferte locuri de munca top

Modificarea unei legi importante a achizitiilor publice a trecut de Senat

Proiectul de modificare a uneia dintre cele patru legi importante ale achizițiilor publice a trecut de Senat. Acest proiect răspunde necesităților practice ce impun accelerarea și fluidizarea procesului în materia atribuirii contractelor de achiziții publice, potrivit inițiatorilor proiectului, doi deputați PSD.

Chiar dacă propunerea de modificare a legii a primit aviz negativ din partea Guvernului negativ, totuși a fost aprobată tacit după ce a fost îndeplinit termenul pentru dezbatere și adoptare, la data de 13 septembrie 2019.

Proiectul de lege vizează reducerea termenelor de sesizare a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, pentru formularea cererii de intervenție voluntară, de soluționare a contestației / plângerii, de formulare a căii de atac etc.

Două comisii au avizat favorabil proiectul de lege, cu anumite amendamente.

Printre acestea, termenul de transmitere a punctului de vedere a autorității contractante către CNSC și cel până la care intimatul este obligat să comunice instanței de judecată și petentului întâmpinarea este propus să fie de 5 zile, și nu de 2 zile, așa cum fusese propus de către inițiatorii proiectului de lege. Parlamentarii din comisii consideră că termenul inițial este prea strâns, astfel fiind nevoie de o perioadă mai lungă de timp.

În același timp, Guvernul consideră că termenele actuale reglementate prin Legea nr. 101/2016 asigură respectarea deplină a dreptului la o cale de atac eficace și la o audiere echitabilă. Guvernanții apreciază că reducerea termenelor de exercitare a căii de atac prevăzute de legislația europeană poate fi de natură să declanșeze o procedură de infringement împotriva României.

Totodată, termenele trebuie să țină cont de realitățile de fapt, astfel încât să poată fi respectate în mod rezonabil, iar propunerile inițiatorilor par să fie nerezonabile, noua reglementare riscând să îngrădească drepturile și libertățile constituționale, se mai arată în motivarea Guvernului.

Inițiatorii proiectului legislativ au propus, printre altele, următoarele modificări:

* diminuarea termenelor acordare persoanei care se consideră vătămată de un act al autorității contractante pentru sesizarea Consiliului

* diminuarea la 3 zile lucrătoare a termenului de formulare a cererii de intervenție voluntară în litigiu a operatorilor economici participanți la procedura de atribuire

* diminuarea la 3 zile lucrătoare a aceluiași termen, în cazul procedurilor a căror inițiere nu se realizează prin publicare în SEAP

* reducerea la 2 zile lucrătoare, de la data la care a primit contestația, a termenului în care autoritatea contractantă are obligația de a transmite Consiliului și contestatorului, din oficiu, punctul său devere asupra contestației

* o diminuare la 10 zile lucrătoare de la data primirii a termenului în care Consiliul soluționează pe fond contestația, respectiv o diminuare la 5 zile lucrătoare a acestui termen în situația incidentei ueni excepții care împiedică analiza pe fond a contestației. În cazuri temeinic justificate, termenul de soluționare a contestației poate fi prelungit cu 5 zile.

* atacarea cu plângere a încheierii se propune a fi diminuat la 3 zile de la comunicare

* decizia se publică în termen de 3 zile de la pronunțare pe pagina de internet a Consiliului, iar publicarea deciziei de către autoritatea contractantă în SEAP să fie de 3 zile de la data primirii.

* intimatul să fie obligat să comunice instanței de judecată și petentului întâmpinarea în termen de 3 zile de la comunicarea plângerii de către instanța de judecată.

 

 

 

Citiți și:

A fost autorizat primul bloc cu 14 niveluri dintr-un ansamblu mare

Lupta pe tarife in piata serviciilor de proiectare structurala

Unda verde pentru construirea unui ansamblu cu 100 de apartamente

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/ sept 2019

Sus