Oferte locuri de munca top

Modificarea legii 10 va responsabiliza factorii implicaţi în construcţii

Diana Tenea

Diana Ţenea, director general al direcţiei generale dezvoltare regională şi infrastructură din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale

Preţurile mici şi calitatea în construcţii reprezintă o reală problemă a pieţei de profil, a admis Diana Ţenea, director general al direcţiei generale dezvoltare regională şi infrastructură din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, la Conferinţa “Calitatea in constructii: Ce ascund preturile prea mici?”, organizată ieri de ARENA Construcţiilor.

De cele mai multe ori, însă, constructorii şi beneficiarii dau vina pe legislaţia achiziţiilor publice, respectiv utilizarea criteriului de atribuire preţul cel mai mic. Prin aplicarea acestui criteriu nu sunt însă întotdeauna respectate tehnologiile şi materialele la care s-a gândit arhitectul, explică doamna Ţenea.

În vederea creşterii calităţii, MDRAP a elaborat proiectul de modificare a legii 10/1995 privind calitatea în construcţii.

Una dintre modificările importante aduse legii 10 se referă la generalizarea aplicării prevederilor legii la toate categoriile de construcţii, prin eliminarea excepţiei de aplicare a acestora în cazul locuinţelor cu parter şi parter + etaj şi anexele gospodăreşti situate în mediul rural şi în satele ce aparţin oraşelor, pecum şi în cazul construcţiilor provizorii.

De asemenea, a fost introdusă o nouă cerinţă fundamentală pentru calitatea în construcţii, respectiv utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.

În paralel, cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică aprobată iniţial ca urmare a unor erori de proiectare vor fi suportate de proiectant, în solidar cu verificatorii proiectului , la sesizarea beneficiarului.

Totoodată, proiectanţii vor trebui să asigure asistenţa tehnică pentru proiectele elaborate şi să participe la toate fazele determinante de execuţie şi la recepţia la terminarea lucrărilor.

În plus, se instituie obligativitatea încheierii unei asigurări de răspundere civilă profesională atât în cazul proiectantului, cât şi a verificatorului de proiect, a expertului tehnic, dirigintelui de şantier etc.

Nu în ultimul rând,  în scopul eficientizării utilizării resurselor publice, se reduce nivelul cotei de 0,7% din valoarea lucrărilor, virată de beneficiar la ISC, la o cotă de 0,5%.

Pe lângă modificările aduse legii 10,  Ministerul Dezvoltării mai pregăteşte şi modificarea legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc ţii şi legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, a mai anunţat doamna Ţenea.

 

Sus