Oferte locuri de munca top

Modernizarea a 40 km DJ, in pregatire

Este în pregătire documentația pentru proiectul de modernizare a drumului județean DJ 193 Satu Mare – Borlești – limita de județ Maramureș, în lungime de 40 de kilometri.

Drumul județean DJ 193 face legătura între municipiul Satu Mare și județul Maramureș și începe la ieșirea din municipiul Satu Mare și intrarea în localitatea Păulești și traversează localitățile Păulești, Ambud, Petin, Apateu, Culciu Mic, Culciu Mare, Cărăşeu, Lipău, Valea Vinului, Roșiori, Pomi, Borlești, până la limita cu județul Maramureș.

Consiliul Județean Satu Mare a semnat astăzi cu SVA Asisteh SRL, contractul pentru elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor, inclusiv studii de teren și studiu de trafic.

Valoarea contractului este de 343.910 lei.

Proiectul va fi propus spre finanțare în perioada de programare 2021-2027 prin Programul Operațional Regional.

O noua exploatare de resurse minerale, in autorizare

La procedura de achiziție publică au participat alți patru ofertanți, anume:

* Ofertant unic: Proiect-Construct Regiunea Transilvania,

* Ofertant unic: Construct C.D.P. S.R.L.,

* Ofertant unic: Altemis,

* Ofertant unic: NV Construct S.R.L.

Criteriul de atribuire a fost ”cel mai bun raport calitate-preț”, iar factorii de evaluare a ofertelor sunt: prețul ofertei, cu o pondere de 70% și experiența profesională specifică a experților cheie, cu o pondere de 30%.

SVA Asisteh SRL va elabora următoarele documente într-o perioadă de 90 de zile, anume:

* Expertiza tehnică pentru drum și pentru poduri ;

* Elaborare studii de teren ;

* Elaborare Studiu de trafic ;

* Documentații pentru obținere avize/acorduri/autorizații/studii solicitate prin Certificatul de Urbanism.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus