Solplanet x AeroFix

Ministerul Muncii: Prevederile legale despre formarea profesionala

Anterior participării la cursul ori stagiul de formare profesională, între părțile din contractul individual de muncă trebuie să se încheie un act adițional prin care se stabilesc obligațiile salariatului ulterior formării profesionale și anume:

– să presteze munca la acel angajator (conform pregătirii sale), o anumită perioadă de timp (în care se presupune că se recuperează cheltuielile făcute cu formarea profesională);

– să nu aibă inițiativa încetării contractului individual de muncă, anterior expirării perioadei de școlarizare;

– să suporte cheltuielile de școlarizare dacă nu-și respectă angajamentul.

 

 

 

În temeiul principiului libertății muncii, salariatul poate să demisioneze. Dar, în acest caz, el va trebui să suporte cheltuielile ocazionate de pregătirea sa profesională, proporțional cu perioada nelucrată. La fel se va proceda și atunci când contractul de muncă încetează din motive imputabile lui (concediere disciplinară, ca urmare a arestării preventive pentru o perioadă mai mare decât cea legală, a condamnării pentru o infracțiune în legătură cu munca, precum și în cazul interdicției de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv).

Reprezentanții Ministerului Muncii și Solidarității Sociale subliniază că nu pot fi instituite reguli sau norme pentru încheierea unor contracte de muncă sau de alt tip care să cuprindă clauze prin care mobilitatea forței de muncă să fie constrânsă.

În același timp, legislația nu prevede ce se întâmplă în cazul în care angajatul nu își respecta angajamentul și nici nu suportă cheltuielile de școlarizare. Situațiile de acest fel pot fi tranșate de instanță, în procese lungi și costisitoare.

Codul Muncii Art. 194

(1) Angajatorii au obligația de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toți salariații, după cum urmează:

  1. a) cel puțin o dată la 2 ani, dacă au cel puțin 21 de salariați;
  2. b) cel puțin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariați.

(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională se suportă de către angajatori.

Codul Muncii Art. 198

(1) Salariații care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională nu pot avea inițiativa încetării contractului individual de muncă pentru o perioadă stabilită prin act adițional.

(2) Durata obligației salariatului de a presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, precum și orice alte aspecte în legătură cu obligațiile salariatului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act adițional la contractul individual de muncă.

(3) Nerespectarea de către salariat a dispoziției prevăzute la alin. (1) determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporțional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adițional la contractul individual de muncă.

(4) Obligația prevăzută la alin. (3) revine și salariaților care au fost concediați în perioada stabilită prin actul adițional, pentru motive disciplinare, sau al căror contract individual de muncă a încetat ca urmare a arestării preventive pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, a condamnării printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracțiune în legătură cu munca lor, precum și în cazul în care instanța penală a pronunțat interdicția de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.

 

Ministerul Educației

Vor fi investiți 588 mil euro pentru înființarea a 29 de campusuri școlare

Pentru construirea a 29 de campusuri pentru învățământul dual au fost alocați 588 de milioane de euro, 338 milioane de euro din fonduri europene prin PNRR și 250 de milioane de euro de la bugetul de stat prin Ministerul Educației.

La jumătatea lunii iunie erau încheiate 28 de contracte de finanțare din cele 29 eligibile, toate cele 28 de proiecte fiind în perioada de implementare.

Cel mai avansat proiect este cel din județul Bihor, care este aproape finalizat și urmează să fie deschis în cursul acestui an. Celelalte proiecte sunt în diverse stadii, de la studiu de fezabilitate la proiect tehnic etc.

Valoarea maximă a unui proiect a fost de maximum 21,12 milioane de euro, fără TVA, din PNRR, la care s-a adăugat cofinanțarea beneficiarului.

Liceele și universitățile partenere în consorțiu vor achiziționa echipamente, mobilier, materiale – utilaje, materii prime, materiale consumabile, necesare atât pentru desfășurarea activităților instructiv educative, cât și pentru practica elevilor/studenților.

Termenul de implementare a proiectelor este 30 iunie 2026, cu posibilitatea de prelungire până la data de 30 septembrie 2026.

Sistemul dual va oferi studenților posibilitatea de a obține burse și locuri de muncă de la partenerii din mediul privat care vor pregăti specialiști înalt calificați în universitățile din România.

Operatorii economici sunt încurajați printr-o schemă de minimis pentru acoperirea costurilor de practică.

Sus