Oferte locuri de munca top

Ministerul Finantelor: cifra de afaceri si conditiile de capitalizare

Vor fi aduse mai multe clarificări privind reglementările contabile aplicabile operatorilor economici în ceea ce privește veniturilor corespunzătoare cifrei de afaceri și condițiile de capitalizare a costurilor îndatorării.

Aceasta conform unui proiect de Ordin al Ministerului Finanțelor.

Cifra de afaceri și veniturile aferente

Astfel, reglementările contabile vor specifica faptul că înregistrarea în contabilitate a veniturilor corespunzătoare cifrei de afaceri se efectuează în funcție de specificul activității desfășurate.

De asemenea, va fi clarificată modalitatea de recunoaștere a veniturilor atunci când entitățile derulează operațiuni în nume propriu, respectiv în numele unor terțe părți.

Mai exact, răspunderea în ceea ce privește încadrarea operațiunilor care presupun colectarea de sume în numele unor terțe părți va reveni entității.

Noi investitii ale unei cunoscute multinationale in tara noastra

O entitate care acţionează în nume propriu își va putea îndeplini obligaţia de executare pentru a furniza chiar ea un bun sau un serviciu specificat sau poate angaja o altă parte (de exemplu, un subcontractant) pentru a îndeplini o obligaţie de executare parţial sau în întregime în numele său.

O entitate care acţionează în nume propriu va recunoaşte venituri la valoarea corespunzătoare bunurilor sau serviciilor transferate.

Condițiile de capitalizare a costurilor îndatorării

Vor fi aduse explicații cu privire la capitalizarea costurilor îndatorării.

Astfel, completările propuse vizează momentul de la care o entitate trebuie să înceapă capitalizarea, respectiv data la care încetează capitalizarea costurilor îndatorării.

Activităţile necesare pregătirii activului pentru utilizarea sa prestabilită sau pentru vânzare nu vor cuprinde numai construirea fizică a activului, ci vor include lucrările tehnice şi administrative anterioare începerii construcţiei fizice, cum ar fi activităţile asociate cu obţinerea avizelor anterioare începerii construcţiei fizice.

Totuşi, asemenea activităţi exclud deţinerea unui activ atunci când nu are loc nicio activitate de producţie sau de dezvoltare care să modifice starea activului.

De exemplu, costurile îndatorării suportate în cursul amenajării terenului sunt capitalizate în perioada în care se desfăşoară activităţile legate de amenajare.

În schimb, costurile îndatorării suportate în perioada în care un teren dobândit în scopul construirii de clădiri este deţinut fără a fi supus unor activităţi asociate de amenajare nu sunt acceptate pentru capitalizare.

Alte clarificări

* recunoașterea veniturilor ocazionate de cedarea unei afaceri. Astfel, veniturile determinate de scoaterea din evidență a datoriilor corespunzătoare afacerii cedate se recunosc distinct de cele obținute din vânzarea afacerii;

* valoarea capitalului social prezentat în situaţiile financiare anuale. Astfel, acesta trebuie să corespundă cu cel înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus