Oferte locuri de munca top

Microgranturile de 2.000 euro pentru IMM-uri si PFA, la a doua sesiune

Întreprinderile mici și mijlocii, precum și persoanele fizice autorizate a căror activitate a fost afectată sau interzisă de criza medicală vor putea accesa microgranturi de până la 2.000 euro prin măsura Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile, aferentă POC 2014-2020.

Măsura se află la a doua sesiune, iar procedura de implementare parcurge etapele necesare în vederea aprobării. Aceasta va fi valabilă până la 31 decembrie 2021, iar plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023.

Beneficiarii de ajutor de stat

Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:

* întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;

* PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 130/2020;

* PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020.

Bugetul măsurii

Sesiunea a doua a măsurii va fi bugetată din sumele rămase neutilizate în cadrul primei sesiuni pînă la valoarea aprobată prin Ordonanța de Urgență nr.130/2020 de 100.000.000 euro, din care 85.000.000 euro din bugetul POC 2014-2020 și 15.000.000 euro din cofinanțarea de la bugetul de stat.

Prin implementarea întregii măsuri în cele două sesiuni se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 50.000 de beneficiari.

Cheltuielile finanțate

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

* cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

* datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

* cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare;

* cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;

* cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;

* cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;

* cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;

* cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Beneficiarii care au primit sau urmează să primească finanțare în cadrul primei sesiuni aferente măsurii nu sunt eligibili în cadrul celei de-a doua sesiuni.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus