Oferte locuri de munca top

Metroul din Cluj: investitie de peste 10 mld lei, aprobata

La peste 10 miliarde de lei se ridică valoarea investiției pentru realizarea Magistralei I de metrou Cluj, potrivit indicatorilor tehnico-economici aprobați de Guvern.

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe rambursabile prin Planul național de relansare și reziliență (PNRR), de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Valoarea totală a investiției este de 10.112.816 mii lei (inclusiv TVA), din care valaorea lucrărilor de construcții montaj se ridică la 6.581.365 mii lei.

Investiția va fi eșalonată pe opt ani.

Va fi realizată o linie de metrou ușor cu o lungime 21,03 km, cu 19 stații subterane și un depou suprateran.

Amplasamentul este în Județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca și Comuna Florești. Ordonatorul principal de credite este Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, iar beneficiarii sunt UAT Municipiul Cluj-Napoca și UAT Comuna Florești.

Guvernul a adoptat pe 28 decembrie Hotărârea prin care au fost aprobați indicatorii aferenți obiectivului de investiții Tren metropolitan Gilău – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou și tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea. Componenta 1. Magistrala I de metrou Cluj.

Sus