Solplanet x AeroFix

Metrom SA: conducere noua

Unicul producător de tablă de cupru, bandă de cupru și bandă de alamă, societatea Metrom SA, filială a Romarm SA, este o companie în care Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului deține 58,17%.

Activitatea pe care o desfășoară este în domeniul metalurgiei neferoase și a construcției de mașini și componente de muniție pentru industria militară, de securitate și civilă.

Compania are 105 angajați, iar în anul 2020 estimează o cifră de afaceri de 5,6 milioane lei, cu o pierdere de 7.8 milioane și datorii totale de 93 milioane lei, din care 77 milioane la bugetul de stat.

Ca urmare a expirării mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație al societății Metrom SA, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a hotărât numirea unor noi membri pentru o perioadă de 4 luni.

Selecția s-a făcut din baza de CV-uri primite ca urmare a apelului făcut de minister către asociații profesionale.

Astfel, noi membri ai Consiliului de Administrație sunt:

  1. Octavian Barbu (https://cutt.ly/Barbu)  – experiență în procese de restructurare și reorganizare și în procesele de tip B2B, membru în TMAI (Turnaround Management Association International), practician în insolvență.
  2. Daniela Constantinescu (https://cutt.ly/Constantinescu2) – senior auditor în companii de top, are certificat ACCA, cunoaște standardele internaționale de raportare financiară și are experiență în auditarea companiilor din diverse sectoare de activitate, precum producție, construcții și servicii.
  3. Ștefan Tănase (https://cutt.ly/Tanase) – absolvent al Academiei Tehnice Militare, specialist în domeniul achizițiilor publice, are competențe în managementul proiectelor tehnice și de inginerie a sistemelor.

Indemnizația brută fixă lunară a membrilor CA este de 2.911 lei.

Obiectivele aferente perioadei de mandat sunt cele specifice perioadei incluzând: asigurarea elaborării BVC pentru anul în curs, urmărirea procedurilor de închidere a exercițiului financiar 2020, respectiv a asigurării procesului de raportare financiară pentru anul 2020 și a raportărilor financiare semestriale aferente 2021, precum și promovarea unui proiect de modificare a actului constitutiv.

Fiecare administrator va prezenta la finalul mandatului un Raport de activitate privind modul de îndeplinire a responsabilităților și a gradului de îndeplinire a obiectivelor. Raportul va include și opinia administratorului în legătură cu posibilitățile de dezvoltare ale societății pe linii de afaceri, cu indicarea avantajului competitiv pe care societatea îl prezintă, respectiv opinia referitoare la necesitatea implementării unui plan de restructurare/ reorganizare.

Membrii înlocuiți sunt: Anișoara Balea, Aurora Elena Candel și Pompiliu Pană.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus