Solplanet x AeroFix

Mediu: Ce masuri trebuie luate pentru Planul National de Tranzitie

Guvernul a trasat lista măsurilor care trebuie luate pentru toate instalațiile de ardere totală egală sau mai mare cu 50 MWt incluse în Planul Național de Tranziție, cu scopul de a respecta valorile limită de emisie stabilite de Uniunea Europeană.

Pentru Ordinul Ministerial emis ieri, Ministerul Mediului așteaptă propuneri și sugestii până pe 28 aprilie. Planul Național de Tranziție a fost elaborat în anul 2015 și a fost revizuit în noiembrie 2016.

Măsurile vizează cazul particular al instalațiilor de ardere cu putere termică nominală totală egală sau mai mare cu 50 MWt pentru cei trei poluanți reprezentativi: dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi.

Astfel, Executivul, prin Ministerul Mediului, a elaborat un plan integrat de măsuri pentru ca, în perioada 1 ianuarie 2016 – 30 iunie 2020, instalațiile de ardere care nu respectă nivelul de emisie impus de UE, dar îndeplinesc anumite cerințe, să fie exceptate de la condiția valorilor de emisie, cu promisiunea că va implementa o serie de măsuri tehnice necesare pentru a ajunge în graficul fixat de Directiva 2020/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010.

Obiectivele generale ale Planului Național de Tranziție sunt:
* asigurararea conformării instalațiilor incluse în plan cu valorile limită de emisie stabilite în anexa 5 a Legii nr. 278/2013, începând cu 1 iulie 2020, prin implementarea măsurilor necesare în perioada 1 ianuarie 2016 – 30 iunie 2020;
* asigurarea unei descreșteri lineare în perioada 2016 – 2020, a plafoanelor naționale ale emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi provenite din instalațiile de ardere incluse în plan;
* asigurarea mecanismului de monitorizare și raportare a stadiului îndeplinirii obiectivelor și măsurilor propuse.

Pentru implementarea Planului Național de Tranziției, Ministerul Mediului va coopera cu Ministerul Energiei și Ministerul Dezvoltării Regionale. Cele trei instituții guvernamentale trebuie să raporteze stadiul demersurilor către Comisia Europeană, care va monitoriza activitatea factorilor implicați.

Printre dispozițiile trasate de Guvernul Grindeanu CET-urilor, se regăsesc, spre exemplu, „montarea și punerea în funcțiune a unui sistem de reducere catalitică selectivă a oxizilor de azot din gazele de ardere” sau „introducerea în trepte a aerului în focar”.

În fiecare an, operatorii instalațiilor de ardere sunt obligați să transmită agențiilor județene pentru protecția mediului, în a căror rază de competență sunt amplasate instalațiile de ardere, un raport conținând pentru fiecare instalație de ardere, următoarele date și informații:
* puterea termică instalată totală (MW) a instalației de ardere;
* tipul de instalație de ardere: cazan, turbină cu gaz, motor cu gaz, motor diesel, alte tipuri (a se specifica);
* data punerii în funcțiune a instalației de ardere;
* totalul emisiilor anuale (tone/an) de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi (ca total al particulelor în suspensie);
* numărul de ore de funcționare a instalației de ardere;
* consumul de energie anual total (TJ/an), calculat în funcție de cantitatea de combustibil utilizat și de valoarea calorică netă, defalcat pe următoarele categorii de combustibili: huilă, lignit, biomasă, turbă, alți combustibili solizi (a se specifica tipul acestora), combustibili lichizi, gaz natural, alte tipuri de gaz (a se specifica).

 

 

 

Revista –    Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia aprilie 2017 (click aici)

TopJobs  –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

NewsletterPrimesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! click aici!

Sus