Oferte locuri de munca top

Medicii ar putea primi ”locuinte de interventie”

Medicii, precum și întregul personal medical angajat în cadrul unităților sanitare publice, vor putea beneficia de locuințe de intervenție. Aceasta conform unei propuneri înaintată la Senat spre dezbatere de mai mulți senatori PNL.

Inițiatorii au în vedere completarea Legii locuinței nr. 114/1996. În prezent, locuința de intervenție este o locuință destinată numai cazării personalului unităților economice sau bugetare, care, prin contractul de muncă, îndeplinește activități sau funcții ce necesită prezența permanentă sau în caz de urgență în cadrul unităților economice. Locuințele de acest tip vor fi destinate și personalului medical din unitățile sanitare publice.

Propunerea vine în contextul dificil al crizei sanitare care necesită măsuri urgente și în domeniul asigurării fondului locativ pentru personalul medical implicat în tratarea bolnavilor.

De asemenea, senatorii au în vedere includerea posibilității ca, în situații excepționale în care locuințele de necesitate deja atribuite beneficiarilor sunt în clădiri cu rism seismic ridicat sau în proces de demolare, consiliul local să poată avea posibilitatea de a atribui beneficiarilor alte clădiri de necesitate.

Proiect de lege pentru modificarea lit. e) și f) a art. 2 din Legea locuinței nr. 14/1996

Legea locuinței va fi modificată astfel:

”e) Locuință de intervenție

Locuință destinată cazării personalului unităților economice, bugetare sau personalului medical angajat în cadrul unităților sanitare publice, care, prin contractul de muncă, îndeplinește activități sau funcții ce necesită prezența permanentă sau în caz de urgență în cadrul unităților economice, bugetare sau sanitare publice.

 f) Locuință de necesitate

Locuință destinată cazării temporare a persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare care nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari. În caz excepțional, atunci când însăși locuința de necesitate deja repartizată beneficiarilor săi prezintă o stare avansată de degradare, consiliul local poate aprecia ca măsură de intervenție demolarea construcției respective și acordarea unei alte locuințe cu destinație de necesitate beneficiarilor săi deja existenți”.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2021

Sus