Solplanet x AeroFix

Masurile privind Registrul Comertului au fost prelungite

Au fost prelungite măsurile privind Registrul Comerțului pentru următoarele nouă luni, ca urmare a intrării în vigoare a OUG. nr. 195/2020 privind completările și modificările din domeniul registrului comerțului.

Astfel, se mențin următoarele măsuri:

* activitatea oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se derulează, în principal, prin mijloace electronice şi prin corespondenţă

* activitatea de lucru cu publicul la ghişeele instituţiei se derulează, în continuare, pe parcursul unui program de lucru de 4 ore, fracţionat în două intervale orare

* declaraţiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare/alte cereri pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi pot fi transmise la oficiul registrului comerţului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier. Declaraţiile pe proprie răspundere pot fi şi în formă autentică, certificată de avocat sau date la oficiul registrului comerţului;

* specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrul comerţului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate sau se poate da la oficiul registrului comerţului.

Avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, nu este necesar, atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfăşoară activitate, se va proceda astfel:

* dacă societatea nu desfășoară activitate la sediul social sau la sediile secundare activitățile declarate o perioadă de maximum 3 ani, declarația–tip  pe propria răspundere privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, semnată de asociaţi sau de administratori, include declarația prevăzută în Legea societăților, nemaifiind necesară o altă declarație;

* dacă societatea desfășoară activitate în afara sediului social și a sediilor secundare, declarația–tip  pe propria răspundere, privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, semnată de asociaţi sau de administratori include declarația prevăzută în Legea societăților, nemaifiind necesară o altă declarație.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

 

Sus