Oferte locuri de munca top

Masurile de gestionare a fondurilor europene pentru 2021-2027 intra din nou in Camera Deputatilor

Procesul de legiferare a măsurilor pentru utilizarea fondurilor europene, destinate dezvoltării regionale în perioada de programare 2021-2027, a intrat din nou în aprobare. Proiectul legislativ a fost trimise încă o dată spre dezbatere în Camera Deputaților, după ce Senatul a adoptat din nou proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 122/2020. Reluarea procesului a fost necesară întrucât Senatul a fost nevoit să facă unele corecții, după ce în vara acestui an președintele a trimis proiectul spre reexaminare.

Reexaminarea legii a fost solicitată în contextul în care dispoziții referitoare la derularea Programului pilot de descentralizare pentru dezvoltare teritorială integrată pentru perioada de programare 2021-2027 sunt prevăzute deja în Legea nr. 176/2020. Aceasta stabilește un număr de două ADR-uri, iar proiectul de lege desemna un număr de cinci ADR și se adăugau ori se eliminau, după caz, zone pentru care se aplică ITI, respectiv asociații de dezvoltare intercomunitară și județele vizate.

Astfel, Senatul a eliminat prevederile ce determinau zonele în care se aplică investiţii teritoriale integrate (ITI). Nu au fost realizate alte modificări ale OUG nr. 122/2020.

Vă amintim faptul că proiectul de lege prevede inițierea demersurilor în vederea creării unei noi arhitecturi instituționale care va asigura gestiunea și controlul fondurilor externe nerambursabile alocate României în gestiune partajată, în exercițiul financiar 2021-2027.

Astfel, se creează cadrul legal pentru ca, la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare ale României, Agențiile pentru Dezvoltare Regională să îndeplinească rolul de Autoritate de Management pentru Programele Operaționale Regionale 2021-2027, prin intermediul cărora se organizează și se alocă fondurile externe nerambursabile pentru dezvoltare regională.

România are alocată suma de aproximativ 13 miliarde de euro în acest scop.

Totodată, în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației se desemnează o structură de specialitate care asigură coordonarea operațională unitară a autorităților de management de la nivelul Programelor Operaționale Regionale (POR) 2021-2027.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus