Oferte locuri de munca top

Masuri pentru optimizarea implementarii proiectelor cu fonduri europene

Vor fi luate măsuri în regim de urgență pentru optimizarea implementării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Aceasta pentru a reglementa situația lansării unor apeluri de proiecte aferente perioadei de programare 2021 – 2027 în sistemul informatic MySMIS2014/SMIS2014.

În acest fel se asigură creșterea gradului de absorbție din această perioadă de programare pentru anul în curs.

Modificările sunt incluse într-un proiect de modificare a OUG nr. 23/2023

În urma analizei calendarului de lansări apeluri s-au identificat apeluri suplimentare ce pot face obiectul lansării în sistemul informatic MySMIS2014/SMIS2014.

Acestea sunt apeluri generatoare de cheltuieli ce pot fi solicitate la rambursare de la Comisia Europeană pentru anul 2023.

Prin această măsură se urmărește reducerea deficitului înregistrat la bugetul de stat și previne suspendarea plăților.

Autoritatea de management va asigura derularea proceselor de pregătire și lansare a apelului de proiecte, depunerea cererii de finanțare, evaluarea și selecția, contractarea, implementarea, monitorizarea proiectului, autorizarea și plata cheltuielilor în sistemul informatic MySMIS2014/SMIS2014+, în cazul apelurilor de proiecte aferente perioadei de programare 2021-2027 pentru care vor fi declarate cheltuieli Comisiei până la sfârșitul anului 2023.

25 mil euro pentru constructii ingineresti, dupa refacerea SF-ului proiectului

Lista apelurilor de proiecte va fi aprobată, prin grija autorității de management, în termen de 5 zile lucrătoare de la de la data intrării în vigoare ordonanței, prin decizie a ordonatorului principal de credite în cadrul căruia este organizată structura cu rol de autoritate de management și, respectiv, pentru programele regionale, prin decizie a conducătorului autorității de management.

Autoritățile de management estimează că bugetul aferent apelurilor de proiecte care vor fi lansate până la sfârșitul anului 2023, prin sistemul informatic SMIS 2014-2020, este de aproximativ 1 miliard euro, din care aproximativ 912 milioane euro buget UE.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus