Oferte locuri de munca top

Masuri pentru afaceri: scutiri pentru plata impozitului si rambursarea TVA

Mai multe măsuri fiscale pentru mediul de afaceri au fost aprobate de Guvern, acestea urmând să intre în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Printre prevederi se numără scutiri de la plata impozitului pentru domeniul HORECA, restructurarea obligațiilor bugetare, rambursarea TVA și anularea obligațiilor accesorii.

Scutirea de la plata impozitului specific unor activități datorat de operatorii economici care desfășoară activitate în domeniul HORECA, pentru încă o perioadă de 90 de zile calculată începând cu data de 1 aprilie 2021.

Contribuabilii care datorează acest impozit pentru anul 2021 recalculează impozitul specific datorat, în mod corespunzător, prin scăderea suplimentară din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de 90 zile aferent perioadei care începe cu 1 aprilie 2021, în condițiile în care aceștia au beneficiat deja de scăderea unui număr de 90 de zile calendaristice de la 1 ianuarie 2021.

Va fi extinsa productia de sisteme metalice pentru acoperis

Restructurarea obligațiilor bugetare

A fost prorogat termenul pentru depunerea cererii de restructurare până la data de 31 ianuarie 2022, de la data de 30 iunie 2021.

În plus, pentru debitorii care au notificat organul fiscal în perioada 2019 – 2021 și nu au depus cererea de restructurare, va putea fi stabilit un termen rezonabil de îndeplinire a condițiilor și depunere a planului de restructurare. În caz contrar, va începe executarea silită tocmai pentru îndeplinirea condițiilor și depunerea planului de restructurare.

În situația în care, ulterior începerii executării silite, debitorul depune solicitarea de restructurare, atunci organul fiscal va dispune suspendarea măsurilor de executare silită până la soluționarea cererii, după caz.

Rambursarea TVA cu control ulterior

Termenul pentru care se aplică măsura privind solicitarea la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale, a fost prorogat până la data de 31 ianuarie 2022, de la 31 martie 2021.

Anularea unor obligații accesorii

Anularea obligațiilor accesorii a fost prelungită, aceasta urmând să fie aplicabilă până la data de 31 ianuarie 2022, ținând cont de faptul că obligațiile accesorii îngreunează conformarea la plată a obligațiilor bugetare, în contextul actual al dificultăților financiare cu care se confrunta contribuabilii afectați direct sau indirect de criza sanitară.

Eșalonarea la plată, în formă simplificată, a obligațiilor bugetare datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central

Termenul de acordare a facilității de eșalonare la plată a fost prorogat până la data de 30 septembrie 2021. Aceasta deoarece cererile pentru acordarea eșalonării la plată în formă simplificată au fost depuse într-un număr semnificativ atât până la sfârșitul anului trecut, cât și de la începutul acestui an, iar autoritățile au constatat că acest tip de facilitate fiscală a prezentat un interes crescut din partea contribuabililor.

 

Descărcați aici Proiectul OUG

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2021

 

Sus