Oferte locuri de munca top

Masuri noi in digitalizarea gestionarii fondurilor europene

Ajunsă în Camera Deputaților în vederea transformării sale în lege, ordonanța privind digitalizarea gestionării fondurilor europene va suporta unele modificări. Deputații din comisiile de specialitate au propus mai multe amendamente la OUG nr. 65/ mai 2020 ce urmează să fie votate de plenul Camerei.

În plus față de prevederile deja în vigoare, deputații au propus să poată fi emise în  format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată și asimilate înscrisurilor autentice, titlurile de creanță emise în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene structurale și de investiții.

Același lucru va fi valabil și la alte acte administrative emise de autoritățile de management în exercitarea atribuțiilor de autoritate publică.

Aceste documente vor fi transmise beneficiarilor proiectelor finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, prin intermediul sistemului informatic SMIS2014+/ MySMIS2014, de către structura emitentă.

Data comunicării către beneficiar a documentelor va fi prima zi lucrătoare care urmează datei transmiterii prin sistemul informatic SMIS2014+/ MySMIS2014 și reprezintă data luării la cunoștință de către beneficiar a acestor documente.

Contestațiile beneficiarilor

Contestațiile formulate de beneficiari cu privire la documentele de mai sus vor fi transmise și se primesc numai prin modulul Comunicare al sistemului informatic SMIS2014+/ MySMIS2014, semnate cu semnătură electronică calificată. Data depunerii la emitent a contestațiilor este prima zi lucrătoare care urmează datei transmiterii de către beneficiar a acestui document prin sistemul informatic MySMIS2014.

Prevederi pentru ordonatorii de credite

În cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, ordonatorii de credite pot semna cu semnătură electronică calificată şi pot transmite în format electronic toate documentele care stau la baza parcurgerii celor patru faze ale execuției bugetare a cheltuielilor, respectiv: angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor.

Cazuri exceptionale

Schimbul de informații între autoritatea de management și beneficiar, respectiv între beneficiar și autoritatea de management, poate avea loc pe suport de hârtie. Aceasta în eventualitatea unui caz de forță majoră, a funcționării defectuoase a sistemului informatic SMIS2014+/ MySMIS2014 sau a întreruperii legăturii cu acesta pentru o perioadă care depășește o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul-limită obligatoriu pentru transmiterea prin sistemul informatic a documentelor reglementate de prezenta ordonanță sau timp de cinci zile lucrătoare consecutive în alte perioade.

Când aceste stări excepționale încetează, partea în cauză introduce fără întârziere în SMIS2014+/ MySMIS2014 informațiile deja transmise pe suport de hârtie.

 

 

Citiți și:

Proiect de dezvoltare imobiliara, promovat de doi investitori romani

Un mare comerciant isi va extinde spatiile detinute

Noi hale de productie si depozitare, langa Bucuresti

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2020

Sus