Oferte locuri de munca top

Masuri de plata a facturilor emise tarziu pentru gaze naturale

Clienții finali de gaze naturale vor beneficia de o nouă modalitatea de plată a facturilor întârziate, potrivit unui nou proiect de act normativ.

Astfel, în cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, la cererea clientului final, furnizorul va fi obligat să eşaloneze la plată sumele datorate de clientul final, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura.

De asemenea, furnizorul va trebui să transmită facturile clienţilor finali cu cel puţin 5 zile înainte de data scadenţei, astfel încât plata acestora să poată fi efectuată până la data scadenţei.

În același timp, în cazul clienţilor vulnerabili, va fi posibilă eşalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi.

Nou ansamblu mixt din Bucuresti, in curs de autorizare

Alte măsuri

Alte măsuri propuse vizează:

* încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale de către clientul final va putea fi realizată atât prin intermediul POSF (Platforma Online de Schimbare a Furnizorului), cât şi în afara POSF prin mecanisme alternative puse la dispoziţia clientului final de către furnizori, cu respectarea regulamentului POSF și a legislației în vigoare;

* în contractul de furnizare a gazelor naturale va fi interzisă includerea unor clauze care împiedică schimbarea furnizorului de gaze naturale;

* în procesul de schimbare a furnizorului, indexului echipamentului de măsurare care este luat ca referință pentru facturarea consumului de gaze naturale va fi stabilit prin autocitire de către clientul final sau prin citire de către operator;

* în situația în care în perioada de facturare are loc o modificare a preţului final, valoarea consumului de gaze naturale pentru fiecare din perioadele de aplicare a preţurilor din perioada de facturare va fi determinată proporţional cu numărul de zile de aplicare a preţului;

* o ofertă-tip de furnizare a gazelor naturale nu poate fi modificată de către furnizor în perioada de valabilitate a acesteia.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus