Solplanet x AeroFix

Masonii vor să îşi facă sediu lângă Romexpo

bdul ExpozitieiPlanul Urbanistic Zonal (PUZ) aferent proiectului va fi supus aprobării Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 29 octombrie.

Amplasamentul ales pentru dezvoltarea proiectului este un teren în suprafaţă de 2.500 mp, localizat pe b-dul Expoziţiei, nr. 24F. Terenul se află în domeniul public al statului fiind administrat de RAPPS, şi a fost dat în folosinţă gratuită pentru 49 de ani Asociaţiei Marea Lojă Naţională din România în vederea edificării unei clădiri de interes public .

Potrivit PUZ-ului elaborat de arh. Florentin Guedila, de la SC Desenatura+Atelier de proiectare SRL, clădirea ce urmează să fie construită va avea regimul de înălţime de 2S+D+P+3E+E4R, înălţimea maximă fiind de 30 m. Procentul maxim de ocupare a terenului va fi 55%, iar coeficientul de utilizare a terenului de 2,88 mp. Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi inerbate şi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

Imobilul va avea funcţii mixte, săli de conferinţe/întruniri, bibliotecă, muzeu, club/alimentaţie publică/comerţ şi birouri/arhivă.

În scopul realizării proiectului pentru amplasamentele situate în zone protejate sau în zona de protecţie a monumentelor istorice se solicită şi avizul Ministerului Culturii.

Sus