Solplanet x AeroFix

Mare constructor, intrat in insolventa din cauza preturilor neactualizate ale contractelor cu beneficiarii din retail si dezvoltatorii imobiliari

O mare firmă de construcții, care în urmă cu doi ani avea peste 240 de angajați, a intrat în procedura de insolvență, potrivit deciziei Tribunalului București.

Una dintre principalele cauze care au condus la declinul economic al societăţii, după cum afirmă avocații firmei, o reprezintă prețurile forfetare din contractele încheiate cu beneficiarii din retail și dezvoltatorii imobiliari, în condițiile volatilității prețurilor pe piaţa materialelor de construcţii.

În plus, documentaţiile de proiectare și execuţie incomplete prezentate de beneficiari cu avut implicaţii majore în menţinerea graficelor de execuţie.

Constructorul bucureștean Petcu Construct SRL, intrat în insolvență, a realizat anul trecut o cifră de afaceri de peste 84,68 milioane lei (-19% față de 2023) cu un număr mediu de 177 de angajați (-27%). Pierderea raportată a fost de circa 12,12 milioane lei.

Firma are obligaţiile de plată de peste 74,3 milioane lei, clasificate astfel: creditori bugetari 4,38 milioane lei; sume datorate salariaţilor circa 1,82 milioane lei; sume reţinute BEJ  96,45 mii lei; sume datorate instituţiilor bancare 37,08 milioane lei; sume datorate societăţilor de leasing 290 mii lei; sume datorate creditorilor comerciali 28,76 milioane lei; sume datorate acţionarilor 1,88 milioane lei.

Alte cauze care au provocat intrarea societății în insolvență sunt cele legate de forța de muncă: deficitul constant al forţei de muncă, precum și lipsa calificării acesteia, fapt ce a condus la scăderea productivităţii muncii, pe fondul creşterii salariilor în domeniul construcţiilor.

De asemenea, constructorul a avut probleme generate de costurile ridicate ale transportului echipamentelor și materialelor, precum și costurile cu planificarea complexă și organizarea producţiei.

Avocații constructorului mai amintesc dificultăţile în accesarea liniilor de credit de la bănci în vederea finanţării contractelor aflate în derulare, precum și dificultăţi cauzate de stabilitatea cash-flow-lui. În lipsa fondurilor pentru investiţii au fost utilizate sisteme și tehnologii tradiţionale de lucru, mai puțin eficiente.

Au fost și erori de planificare și întârzieri din partea subcontractanților.

Unele materiale de constructii importate s-au mai scumpit

Judecătorul sindic a admis cererea debitorului şi deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de Petcu Construct SRL

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 15 iulie 2024. Termenul de definitivare a tabelului creanţelor este 30 august. Data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor este 12 august.

Administratorul judiciar provizoriu este practicianul în insolvenţă Prime Insolv Practice SPRL.

Principalele modalităţi pe care acesta le are în vedere sunt: identificarea de modalităţi de reducere a costurilor; identificarea de noi potenţiali clienţi; executarea obligaţiilor rezultate în contractele aflate în derulare; continuarea activităţii prin derularea contractelor existente; renegocierea contractelor cu furnizorii societăţii, în sensul de a obţine termene de plată mai largi şi condiţii comerciale mai avantajoase; renegocierea contractelor de credit în sensul reeşalonării graficelor de plaţi; în cazul în care va fi necesar, valorificarea anumitor bunuri din patrimoniul societăţii debitoare; în cazul în care va fi necesar, restructurarea anumitor departamente şi/sau poziţii în cadrul societăţii, pentru a eficientiza procesul de reorganizare.

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2024

Sus