Oferte locuri de munca top

Mai putine documente pentru infiintarea parcurilor eoliene si fotovoltaice

Procesul birocratic ce trebuie parcurs pentru înființarea parcurilor eoliene și fotovoltaice ar putea fi facilitat în ceea ce privește documentele necesare unei astfel de investiții.

Aceasta ca urmare a unei propuneri legislative înaintată de mai mulți deputați PNL.

Deputații propun modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Conform propunerii, ar putea fi eliminat PUZ-ul proiectelor pentru capacităţi de producţie a energiei solare, energiei eoliene, energiei din biomasă, biolichide şi biogaz, unităţi de stocare a electricităţii, staţii de transformare sau alte sisteme similare.

Mai exact, dreptul de construire va fi acordat şi în lipsa documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate pentru lucrări de construire a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a hidrogenului din surse regenerabile.

Din punct de vedere tehnic, deputații menționează că toate lucrările propuse a fi autorizate şi în lipsa unor documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate nu sunt de natură să aducă prejudicii cadrului natural sau celui construit existent.

Jumatate de miliard de euro, investitie in doua parcuri fotovoltaice

Tot din punct de vedere tehnic se poate aprecia că, în general, construcţiile pentru producerea energiei din surse regenerabile (soare, vânt) pot fi uşor demontate în cazul în care situaţia o impune, iar readucerea la starea iniţială a terenului necesită costuri mici.

Legislaţia românească din 2020 – 2021 nu oferă un cadru destinat procesului de autorizare/dezvoltare facilităţi de producere a energiei regenerabile, ci investitorul trebuie să se adapteze unor reglementări disparate şi nespecifice adoptate pentru reglementarea autorizării construcţiilor, a regimului juridic al terenurilor situate în extra/intravilanul localităţilor sau a terenurilor agricole/curţi construcţii, de aici și nevoia acestor schimbări, mai explică deputații PNL.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus