Oferte locuri de munca top

Mai multi tineri vor putea solicita terenuri pentru locuinte

Tinerii care vor să își construiască o casă vor putea solicita primăriilor teren fără să mai fie nevoiți să respecte anumite condiții restrictive.

Guvernul urmează să modifice cerințele ce trebuie îndeplinite de către tinerii, între 18 şi 35 de ani, care cer o suprafață din terenurile aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Astfel, la 18 ani de la intrarea în vigoare a modificării condițiilor prevăzute de ”Legea privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală”, urmează să fie modificate și Normele metodologice aferente legii, norme ce permit aplicarea acestora.

Încă din anul 2004 au fost eliminate prevederile referitoare la declarația părinţilor solicitantului, potrivit cărora aceștia nu deţin sau nu au deţinut în proprietate, în ultimii 10 ani, un teren în suprafaţa mai mare de 500 mp în mediul urban şi de 5.000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul.

Cu toate acestea, normele metodologice de aplicare a legii nu au suferit modificări corelate cu actul normativ, respectiv prevederile referitoare la declarația părinților solicitantului, eliminate din cadrul legii, nu au fost eliminate și din normele de aplicare.

Teren de peste 4 ha, pregatit pentru noi proiecte imobiliare

Ce prevede Legea pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

Conform legii actuale, atribuirea terenului se face în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care este situat terenul.

Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului.

Planurile urbanistice zonale (PUZ) şi planurile urbanistice de detaliu (PUD) privind ansambluri de locuinţe-tip înşiruite sau cuplate care se realizează pe aceste terenuri se iniţiază şi se finanţează de consiliile locale.

După finalizarea construirii locuinţei, consiliul local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinţei, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv. Preţul de vânzare se stabileşte prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată de consiliul local.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus