Oferte locuri de munca top

Mai multi bani pentru antreprenorii marilor proiecte de infrastructura

Antreprenorii proiectelor de infrastructură se confruntă cu dificultăți de lichiditate, apreciază guvernanții care au propus unele măsuri în vederea reducerii acestor probleme.

Dificultățile întâmpinate în circuitul fluxului de numerar din cadrul proiectelor de infrastructură de transport de interes național i-au determinat pe oficiali să facă demersuri pentru identificarea unor soluții care să permită o atenuare a problemelor legate de lichidități. (fișier atașat la finalul știrii)

Propunerea vizează renunțarea la reținerile monetare în condițiile în care antreprenorul constituie Garanția de Bună Execuție prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare.

Totodată, aplicarea reținerilor monetare ar urma să fie făcută numai în cazul în care Garanția de Bună Execuție s-a constituit prin modalitatea de rețineri succesive conform documentațiilor de atribuire, cu condiția ca imediat ce cuantumul sumelor reținute, însumat cu sumele încasate din reținerile succesive pentru constituirea Garanției de Bună Execuție, atinge pragul valoric de 10% din prețul contractului.

Desemnarea ofertei castigatoare a unui contract de 67 mil euro nu este sigura

O parte din sumele pe care antreprenorii le blochează în prezent pentru „reținerile monetare” reprezintă în fapt o dublare a Garanției de Bună execuție sau o dublă garantare a calității lucrărilor.

Aceste sume vor fi eliberate sau nu vor mai fi reținute, rezultând o dificultate în minus de depășit în cadrul contractului și mai puține constrângeri privind lichiditățile pe termen scurt pentru antreprenori.

În același timp calitatea lucrărilor rămâne asigurată de existența Garanției de Bună Execuție în cuantum de 10%

Garanția de bună execuție constituită prin instrument de garantare se realizează în maxim 15 zile calendaristice de la semnarea unui contract de achiziție publică în procent de 10% din prețul contractului indiferent de progresul fizic sau financiar înregistrat de contractant.

Autoritățile contractante sunt astfel garantate în eventualitatea neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către Antreprenori.

În cadrul contractelor aflate în derulare, majoritatea contractanților au constituite deja garanții de bună execuție în cuantum de până la 10% prin instrumente de garantare (societăți bancare sau societăți de asigurare) care practic dublează cuantumul garanției impus de legea achizițiilor publice.

 

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

 

Sus