Oferte locuri de munca top

Mai multe posturi la Ministerul Transporturilor

Ministerul Transporturilor va avea mai multe posturi, conform unui proiect de Hotărâre lansat în consultare publică.

Astfel, numărul maxim de posturi va crește la 587, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor, de la 514, cât sunt disponibile în prezent.

De asemenea, ministrul Transporturilor va fi ajutat în activitatea de conducere de 7 secretari de stat, comparativ cu 6 secretari de stat, cât prevede legea în acest moment.

Creșterea numărului de posturi este urmare a completării atribuțiilor Ministerului Transporturilor cu cele pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă.

Ministerul Transporturilor va fi desemnat coordonator de reforme și investiții, în cadrul PNRR, calitate în care va avea următoarele atribuții:

* lansează apelurile de proiecte specifice domeniilor transporturilor, realizează evaluarea, selecția și contractarea proiectelor cu respectarea principiilor aplicabile Mecanismului de Redresare și Reziliență și asigură monitorizarea acestora;

* transmite coordonatorului național situații privind sumele estimate a fi utilizate trimestrial, pentru proiectele finanțate din fonduri europene în cadrul PNRR, precum și raportări centralizate privind efectuarea cheltuielilor realizate din fonduri europene pentru reformele și investițiile prevăzute în PNRR, respectiv a îndeplinirii jaloanelor și țintelor în cadrul reformelor și investițiilor asociate acestor fonduri, pe care le certifică;

* implementează măsurile din PNRR – Componenta transport și monitorizează stadiul de îndeplinire pentru fiecare jalon/țintă cu respectarea prevederilor din anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării PNRR al României;

* adoptă un sistem de control intern, adaptat la specificul intervențiilor, care previne, detectează și constată neregulile, respectiv implementează procedurile pentru prevenirea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări, asigurând principiul bunei gestiuni financiare și protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus